HOME  |  Aansluiting A9

Aansluiting A9

Voorbereidende werkzaamheden

Aan de westzijde van de A9, ter hoogte van de Lagelaan, werkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in opdracht van de provincie Noord-Holland aan het verleggen van een persleiding. Deze persleiding wordt naar een diepte van 18 meter gebracht. Dit om zetting van de leiding ten gevolge van toekomstige ophogingen te voorkomen.

Aan weerszijden van de A9, ten zuiden van de Lagelaan, werkt PWN in opdracht van de Provincie Noord-Holland aan het omleggen/aanpassen van twee bestaande watertransport buizen. Dit omdat PWN niet wil dat deze leidingen onder de nieuw te creëren op- en afritten van de aansluiting op de A9 komen te liggen.

Impressie aansluiting A9 bij Heiloo

De aansluiting op de A9 komt ter hoogte van de Lagelaan, met een aantakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg langs de A9. De provincie Noord-Holland heeft een impressie laten maken van de aansluiting op de A9.

Bekijk de impressie op YouTube

Ontwikkelingen maken aansluiting A9 nodig

Voor de geplande woningbouw in Zuiderloo en Zandzoom (Limmen en Heiloo) en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer is de aansluiting op de A9 belangrijk, omdat daardoor een betere spreiding en doorstroming van verkeer mogelijk is. In de kern van Heiloo worden aanvullende verkeersmaatregelen genomen om de verkeersdruk te reguleren.

Voor een gezonde groei van de regio is ontwikkeling van woningen en bedrijventerreinen belangrijk. Woningbouw houdt de regio aantrekkelijk voor jonge gezinnen uit de regio en metropool Amsterdam. Nieuwe aanwas zorgt ervoor dat de bevolkingssamenstelling evenwichtig blijft. Dit is belangrijk voor behoud van het voorzieningenniveau in ons dorp en voor het verenigingsleven. De ontwikkeling van bedrijventerreinen creëert werkgelegenheid. Beide ontwikkelingen zorgen weer voor ruimte voor detailhandel.

Lokale wegennet al zwaar belast

De aansluiting op de A9 is nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Heiloo te verbeteren. Het lokale wegennet in Heiloo is nu al zwaar belast. Nieuwbouwprojecten (Zuiderloo, Zandzoom, Varne Buiten en Melco) op diverse locaties in Heiloo zorgen ervoor dat de druk op het lokale wegennet verder toeneemt. Ook is er een toenemende druk van vrachtverkeer door de dorpskern. Met de aansluiting A9 worden maatregelen genomen om het verkeer beter over het lokale wegennet te leiden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66