HOME  |  Geluidwerende maatregelen Plan Oost

Geluidwerende maatregelen Plan Oost

Studie innovatieve maatregelen

Er komt een vervolgonderzoek naar een innovatieve maatregel (met diffractoren) om tot een geluidreductie van minimaal 6dB te komen in Plan Oost. De raad wil op basis van de vervolgstudie een afweging maken over maatregelen die binnen het beschikbare budget (440.000 euro) toepasbaar en effectief (8-10dB) zijn. Het bewonerscollectief pakt deze onderzoeksvraag op en krijgt van de raad een aantal randvoorwaarden mee, die zijn verwoord in een amendement. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 1 mei 2017 aan de raad worden voorgelegd.

De gemeenteraad nam dit besluit (11 juli) nadat zij had kennis genomen van het rapport “Plan Oost te Heiloo, onderzoek maatregelen tegen geluidsbelasting Rijksweg A9”.

Bewonerscollectief Plan Oost

Het bewonerscollectief Plan Oost bestaat uit zes bewoners, die een afvaardiging is van de wijk Plan Oost. Er is regelmatig overleg tussen het bewonerscollectief en de gemeente Heiloo over de voortgang van het onderzoek. Wilt u contact met het Bewonerscollectief mail dan naar:  wegmetverkeerslawaai@gmail.com

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets melden of vragen

t 072 535 66 66