HOME  |  Herinrichting deel wijk Noordwest Heiloo

Herinrichting deel wijk Noordwest Heiloo

De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en schoon hemelwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en wordt de inrichting opnieuw bekeken. 

Samenspel

Met een klankbordgroep van 15 buurtbewoners is gekeken naar de herinrichting van de straten, de parkeergelegenheid en het groen. Ook is er onder alle buurtbewoners een enquête gehouden. Alle wensen en ideeën zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp, dat aan iedereen is gepresenteerd (bewonersavond oktober). De reacties op het voorlopig ontwerp zijn verwerkt waar mogelijk en het definitieve ontwerp is begin 2017 door het college vastgesteld en hieronder in te zien.

Planning

  • Mei, juni - selecteren aannemer
  • 12 juli - informatiebijeenkomst over de uitvoering
  • September - start persoonlijk bezoek per woning vanwege afkoppelen en vooropnames woningen (afhankelijk van fasering)
  • September tot en met juni 2018 - gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden

Meer informatie

Voor meer informatie over project Noordwest, neemt u contact op met de projectleider:

Hieronder meer informatie over de bewoners- en klankbordavonden, vragen en antwoorden en diverse brieven over de voortgang:

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66