HOME  |  Nieuw verkeersbeleid

Nieuw verkeersbeleid

Heiloo wil bereikbaar zijn en blijven. En Heiloo wil ook zijn groene karakter behouden. Met de komst van nieuwe woonwijken, de uitbreiding van de Boekelermeer en de aanleg van de aansluiting A9 gaat de verkeerssituatie veranderen. Het huidige verkeersbeleid is niet meer goed toepasbaar op deze nieuwe situatie. Gemeente Heiloo werkt daarom aan de actualisatie van het verkeersbeleid. Dit beleid is gericht op een goede wegenstructuur waar het verkeer rijdt op de wegen die daarvoor geschikt zijn en op een betere OV-verbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het verbeteren van het fietsnetwerk en hebben wij oog voor de voetganger. Kortom een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Heiloo.

 • Actueel: Concept ‘Verkeersbeleid Heiloo 2017 - 2030’ ter inzage van 14 juni tot en met 25 juli

  Wat moeten we doen om Heiloo bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden in de toekomst? Dat staat in het concept ‘Verkeersbeleid 2017 - 2030’ dat na een uitgebreid participatietraject vanaf 14 juni tot en met 25 juli ter inzage ligt. In dit conceptbeleid staat een aantal doelen met daaraan gekoppeld verschillende maatregelen. Zo wil de gemeente fietsen en lopen stimuleren en de verkeersdruk op met name de Kerkelaan en Stationsweg beperken en hiermee de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten verbeteren.

  Meer info
 • Samen met de inwoners

  Om tot een goed en gedragen beleid te komen, bekijken we samen met inwoners, ondernemers en belangenpartijen wat de knelpunten en dilemma’s zijn die er momenteel spelen, welke mogelijke oplossingen we hebben, en welke wensen en ideeën er leven. Hiervoor zijn alle inwoners gevraagd online of via brief of e-mail te reageren en is er een maatschappelijke denktank samengesteld die verschillende verkeersthema’s bespreekt. Ook betrekken wij de verkeerscommissie en een bestuurlijke denktank met raadsleden bij het proces.

  Meer info
 • Doelen en uitgangspunten nieuw verkeersbeleid

  Wat wil de gemeente bereiken met het nieuwe verkeersbeleid, wat zijn de beleidsstukken die er aan ten grondslag liggen en welke kaders bepalen de speelruimte van het nieuwe beleid?

  Meer info
 • Besluitvorming en planning

  Het ‘Verkeersbeleid Heiloo 2017 - 2030’ is klaar na de zomer van 2017. Om daar te komen zijn verschillende stappen nodig. Tijdens het proces is er een aantal momenten waarop u uw mening kunt geven over het ‘Verkeersbeleid Heiloo 2017- 2030’.

  Meer info
 • Vraag en antwoord

  Heeft u nog vragen over het verkeersbeleid? Kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat. Zo niet dan kunt u een mail sturen aan verkeersplan@heiloo.nl 

  Meer info
 • Documenten en verslagen

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66