HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Zes bijzondere Heilooërs gedecoreerd met een lintje

  Op woensdag 26 april reikte burgemeester Hans Romeyn zes Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van Heiloo: de heer H. Limmen (Herman), mevrouw N. de Bruyn-IJssennagger (Nora), de heer G. Klaase (Guus), mevrouw L. van Riel-Oudejans (Lideke), de heer F. Endel (Frans) en mevrouw A. Bontje (Antoinette).

  De lintjes zijn uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid 2017 in de Witte Kerk in Heiloo. Alle gedecoreerden ontvingen de lintjes vanwege hun verdiensten en inspanningen ten bate van andere mensen en de samenleving.

  Zes decorandi en burgemeester Hans Romeyn na uitreiking van de lintjes 2017

  Bevlogen bestuurder

  Herman Limmen (78 jaar) heeft zich 30 jaar lang geheel belangeloos ingezet voor de 17 basisscholen, van de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen als lid van het algemeen en dagelijks bestuur. In de periode 1983 tot en met 1994 was hij voorzitter van de Commissie Voortgezet Onderwijs van deze stichting. Hij heeft zich toen ingespannen voor de vorming van de brede scholengemeenschap Petrus Canisius College in Alkmaar, Bergen en Heiloo, die in 1994 van start is gegaan. Hij had daarbij veel aandacht voor de personele gevolgen van deze fusie. Van 1996 tot 2011 was hij vicevoorzitter van het bestuur en voorzitter van de Commissie Medezeggenschap. In die tijd zijn de medezeggenschaps­reglementen tot stand gekomen, die nog worden gebruikt. Tot 2015 heeft Herman een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de wettelijk verplichte nieuwe bestuursstructuur voor het bijzonder basisonderwijs.

  Iedereen waar Herman mee heeft gewerkt roemt zijn sympathieke houding; hij had het vertrouwen van alle medebestuursleden, maar zeker ook van alle schooldirecteuren.

  Zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft hij ook ingezet als voorzitter van de schaakvereniging Oppositie (2004-2012). Ook daar heeft hij indruk gemaakt door zijn grote sociale bewogenheid. Hoewel hij inmiddels de bestuursfuncties laat voor wat ze zijn, kan hij nog steeds niet stilzitten. Voor de schaakvereniging doet hij nog vele hand- en spandiensten en schrijft hij stukjes voorde Uitkijkpost

  Herman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau .

  Bewogen vrijwilligster

  Nora de Bruyn-IJssennagger (71 jaar) is sinds 2003 vrijwilligster in de activiteitenbegeleiding van ouderen met dementie in de Zorgcirkel de Amberhof. Wekelijks stimuleert zij de bewoners om te bewegen. Zij bedenkt hiervoor haar eigen spellen, die zo veel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de bewoners. Ook loopt zij regelmatig met bewoners een rondje door het park.

  Voor het diabetes Fonds is Nora een onmisbare kracht. Al 29 jaar is zij collecte-wijkhoofd in Heiloo. Zij helpt mee nieuwe collectanten te vinden. In het weekeind voor de collecteweek brengt zij de collectebussen en de tassen met informatiemateriaal rond. Door haar persoonlijk contact zorgt zij voor een vaste ploeg collectanten. Mede dankzij haar hart voor de zaak, betrokkenheid en zorgvuldigheid is er elk jaar een goede opbrengst voor het Diabetes Fonds in Heiloo.

  Nora is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

  Bezige bij

  Guus Klaase (76 jaar) is ruim 18 jaar een zeer actieve vrijwilliger. Niets is hem te veel. Hij staat klaar voor zijn medemens en is een voorbeeld voor anderen.

  Guus is vrijwilliger bij het Comité ziekentriduüm; een driedaags programma van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood waar jaarlijks ongeveer 400 gasten aan deelnemen. Hij is gastheer, begeleider en rolstoelduwer. Guus is ook vrijwilliger bij de GZZ Noord-Holland Noord als koffieschenker en begeleider van cliënten. Daarnaast begeleidt Guus ook nog de senioren vakantieweek van de stichting Welzijn Heiloo en is hij mantelzorger voor zijn buurvrouw.

  Guus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

  Van alle markten thuis

  Lideke van Riel-Oudejans (64 jaar) neemt met enthousiasme veel verschillende klussen als vrijwilliger op zich. Zij haalt er plezier uit iets voor anderen te doen. Al 40 jaar is zij actief lid van de EHBO-vereniging. Zij draait stranddiensten in Castricum aan Zee, is hulpverlener bij evenementen, verzorgt opleidingen jeugd-EHBO en werkt mee bij oefenavonden voor de opleiding van EHBO-ers. Maar dit is niet haar enige vrijwilligerwerk.

  Zij organiseert samen met haar echtgenoot ook de wekelijkse oecumenische jeugd sociëteit voor RK, Hervormde en Gereformeerde kerken en is zij vrijwilliger bij kinderboerderij ’t Beestenboetje. Als penningmeester zet Lideke zich in voor de Oudervereniging OBS Freinetschool in Heiloo. Ook voor de Stichting Natuur Instituut beheert zij de financiën.

  Lideke is werkzaam als leerkarcht, ICT-er en BHV-er op Daltonschool Liereland. Zij beperkt zich daarbij niet alleen tot de ICT-wereld, maar verzorgt daarnaast de moestuin voor de kinderen. Zij komt zelfs terug van vakantie om de moestuinen water te geven. Als ICT-er is zij dag en nacht bereid problemen op te lossen.

  Lideke is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  Vrijwilliger met sportief hart

  Frans Endel (70 jaar) is medeoprichter en voorzitter van de Vereniging Sportraad in Heiloo, waar hij ook nog steeds vrijwilligerswerk doet. Hij heeft het gebruik van de sporthal geoptimaliseerd door samenwerking tussen sportverenigingen en basisscholen te bevorderen. Hij werft vrijwilligers, realiseert stageplekken voor studenten en initieerde de sportdagen voor basisscholen die drie maal per jaar plaatsvinden. Hij is ook animator bij het Heilooër Sportgala en neemt initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen. Ook mensen met een beperking. Sport@School is zijn initiatief, waarbij trainers van sportverenigingen clinics geven tijdens de gymnastiekles op school of op eigen sportlocatie.

  Frans is ook bestuurslid bij zaalvoetbalvereniging HZV Het Vennewater (voorheen Zaalvoetbal Foresters ’71).

  Voor de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex ‘Tulip Garden’ is Frans gebouwen­beheerder. Daarvoor was hij ondersteuner van de huismeester en voorzitter van de VvE. Van 1964 tot 1980 is Frans vrijwilliger geweest bij (voormalige) voetbalvereniging Flamingo’s ’64 in Alkmaar. Bij zijn voormalig werkgever KPN was hij in 1976 oprichter en bestuurslid van zaalvoetbalvereniging Telefoonstars en organiseerde hij jaren achtereen de jaarlijkse fietspuzzeltocht.

  Frans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

  Creatieve doener

  Antoinette Bontje (60 jaar) staat klaar voor iedereen en stelt altijd het belang van een ander voorop. Zij is sinds 1991 actief bij Stichting Hobbyfarm, onder andere als voorzitter. Vele kinderen hebben geknutseld onder de bezielende leiding van Antoinette. Zij besteed minimaal 20 uur per week aan dit vrijwilligerswerk. Zij is altijd bezig met spullen verzamelen, knutselvoorbeelden maken, opruimen, schoonmaken en het representatief houden van het gebouw. Zij onderhoudt het contact met de ouders. Zij voltooit of vervolmaakt werkstukjes van kinderen die daar niet zelf aan toe komen of daar moeite mee hebben. Kortom: de Hobbyfarm zou niet kunnen bestaan zonder Antoinette.

  Daarnaast vindt zij nog tijd om actief te zijn als vrijwilliger bij kringloopwinkel Keer op Keer. Hier helpt zij met sorteerwerkzaamheden en bij het inrichten van de winkel. Ook hier maakt men graag gebruik van haar creatieve blik en haar enthousiasme en hulpvaardigheid.

  Antoinette werkt bij de werkorganisatie BUCH (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).

  Antoinette is benoemd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Burgemeester Hans Romeyn herbenoemd

  Meer info
 • Koningsdag - Vrijmarkt op 't Looplein 5.00 - 12.00 uur

  Meer info
 • Bruggetje plan Oost langer afgesloten

  Meer info
 • Onderhoud artistieke beelden in de openbare ruimte

  Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben besloten het onderhoud van artistieke beelden in de openbare ruimte in handen te geven van een gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast wil het college het gestolen beeld Pandor bij theater De Beun vervangen. Verder wil het college 3D scans laten maken van alle buitenkunstwerken zodat herstel beter mogelijk is en beveiliging invoeren. Dit is te lezen in een voorstel aan de gemeenteraad die hierover op12 juni een besluit neemt.

  Meer info
 • Conferentie 'Samen tegen eenzaamheid'

  Het Sociaal Team Heiloo organiseert in samenwerking met Stichting Welzijn Heiloo en op initiatief van de gemeenteraad van Heiloo op 23 mei de conferentie ‘Samen tegen eenzaamheid’. De conferentie vindt plaats van 19.30-21.30 uur in Het Trefpunt in Heiloo. Op uitnodiging denken organisaties en instellingen uit Heiloo tijdens de conferentie na over hoe zij samen kunnen werken in de aanpak tegen eenzaamheid.

  Meer info
 • Dodenherdenking in Heiloo op 4 mei

  Op donderdag 4 mei houden wij ook in Heiloo de jaarlijkse Dodenherdenking. U kunt meelopen met de Stille Tocht vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg naar het monument ‘De Man van Vught’ aan de Frederika’s Hof, waar wij twee minuten stilte in acht nemen.

  Vlaggen halfstok

  Vanaf 18.00 uur hangen de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok. Het halfstok houden van de vlag doet recht aan het ingetogen karakter van de avond van de vierde mei. Ook particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen.

  Programma van de dodenherdenking

  De oecumenische viering in de Ter Coulsterkerk begint om 19.00 uur. De viering is afgelopen om 19.30 uur. Bezoekers kunnen aansluiten bij de Stille Tocht, die om 19.40 uur start vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg.

  Na het spelen van ‘The last post’ door een solist van Eensgezindheid worden twee minuten stilte in acht genomen om 20.00 uur precies. Hierna worden de coupletten één en zes van het Wilhelmus gezongen, begeleid door Harmonie Caecilia. De aanwezigen kunnen bloemen leggen bij het monument; wij verzoeken vriendelijk de plastic verpakking van de bloemen te verwijderen. Om ongeveer 20.10 uur houdt de burgemeester een toespraak .

  Zoals gebruikelijk vindt een korte herdenkingsbijeenkomst plaats in de Witte Kerk georganiseerd door de Stichting Cultuurbevordering Witte Kerk.

 • Inwoners Heiloo doen trip ‘Van afval naar grondstof’

  Afval scheiden loont

  Op 20 maart leverde een groep inwoners, raadsleden en wethouder Rob Opdam eigenhandig een gele pmd-zak af bij de sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam. Al onze pmd-zakken gaan daar uiteindelijk heen om gescheiden en verwerkt te worden tot grondstof voor nieuwe producten. Een bijzondere trip waarbij duidelijk wordt dat afval scheiden loont.

  Meer info
 • Nieuwe gemeenteplattegronden

  Meer info
 • Geslaagde boomplantdag in Heiloo

  Meer info
 • Meer aandacht nodig om vlieghinder nachtvluchten te beperken

  Acht samenwerkende gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar stellen dat de vlieghinder door nachtvluchten verder kan en moet worden beperkt. Zij komen hiervoor met een aantal aanbevelingen, na een verkenning verricht door Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met Platform Vlieghinder Regio Castricum.

  Meer info
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Heiloo

  Meer info
 • Woensdag 5 april ‘Jeugdgemeenteraad Heiloo’

  Op woensdagochtend 5 april organiseert de gemeenteraad van Heiloo een eerste ‘Jeugdgemeenteraad Heiloo’. Dit initiatief komt voort uit een motie van de gemeenteraad. Meer dan 200 leerlingen uit groep 8, van zeven verschillende aangemelde basisscholen uit Heiloo, gaan in Cultureel Centrum De Strandwal met elkaar in debat. Zij nemen zelf, onder het voorzitterschap van burgemeester Hans Romeyn en met de begeleiding van verschillende raadsleden, een besluit over de toekenning van een subsidie van € 1.000,- aan een project. In de maand maart bereiden de leerlingen zich, samen met verschillende raadsleden en de burgemeester, voor op deze bijzondere en feestelijke ochtend. Zij brengen de verschillende projecten bovendien zelf in, bereiden de projecten voor en bezoeken het gemeentehuis en de raadzaal.

  Meer info
 • Fietsroutes Heiloo in kaart

  Hoe fietst u door Heiloo? Deze vraag hebben wij een tijd geleden aan u gesteld. Via de Fiets Tel-app kon u anoniem meefietsen door Heiloo. Veel inwoners hebben dit gedaan, en met deze data is het fietsroutenetwerk van Heiloo in kaart gebracht, zie hieronder. De geel rode routes zijn de drukste fietsroutes. Dit zijn de Westerweg, de verbinding Zanderslootlaan-Holleweg-Heerenweg-Hoogeweg en de Kennemerstraatweg. Op de blauwe routes fietsen minder fietsers. De fietskaart komt overeen met ons beeld van het hoofdfietsroutenetwerk. De gegevens nemen wij mee in het nieuwe Verkeersplan dat in 2017 wordt vastgesteld.

  Veel PCC-leerlingen hebben na een oproep van wethouder Rob Opdam ook meegedaan aan de Fietstelweek. Wij zien dit terug op de kaart. De fietsroutes naar het PCC Heiloo zijn intensief bereden, te weten Westerweg- Belieslaan en de route via het Maalwater. Uit de data is naast de fietsroutes en -snelheid ook informatie te halen over de omrijdbeweging van de fietser. Met name op de recreatieve paden in de Noorder- en Zuiderneggen en Nijenburgerweg zien wij dat er omrijdbewegingen hebben plaatsgevonden. Op deze paden kan men optimaal genieten van de groene ring om Heiloo heen. Meer weten kijk op de website van de Fietstelweek

 • Burgemeester en wethouders doen mee aan NLDoet

  Op 10 en 11 maart zetten de burgemeester en wethouders zich in voor de landelijke actie NLDoet. Het Oranje Fonds organiseert de actie samen met duizenden organisaties in het land. Ook in Heiloo worden tal van klussen georganiseerd. Het college en meerdere medewerkers steken bij verschillende organisaties en instellingen de handen uit de mouwen. Zij willen daarmee waardering uitspreken voor de belangeloze inzet van vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de gemeenten en voor vele sociale initiatieven.

  Meer info
 • Marktconsultatie Theater De Beun

  Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf deze week deelnemen aan de markconsultatie voor Theater de Beun. De gemeente Heiloo start de consultatie voor een nieuwe huurder voor het theater vanaf 21 februari. Het doel is om voor het nieuwe theaterseizoen een passende exploitant voor het theater te vinden.

  Meer info
 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  Met enige regelmaat keert het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden als onderwerp terug in de media. In december heeft Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeksresultaten bekend gemaakt over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Uit het onderzoek blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die met rubbergranulaat zijn ingestrooid verantwoord is. Op woensdag 15 februari heeft de gemeente sportbesturen in Heiloo geïnformeerd dat zij nog steeds het standpunt van onder andere VSG, RIVM, GGD GHOR en de KNVB volgt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Sport en Gemeenten.

 • Beelden Pandor en Het Geitje niet op vertrouwde plek

  De beelden 'Pandor' en 'Het Geitje' kunt u niet op hun vertrouwde plek, als kunst in de openbare ruimte in Heiloo, bewonderen. 

  Meer info
 • Splitsing bij de fractie van Heiloo-2000

  Meer info
 • Opknapbeurt en minder wateroverlast deel Noordwest Heiloo

  Vanwege regelmatig terugkerende grondwateroverlast en grootschalig onderhoud aan wegen en riolering, gaat een deel van de wijk Noordwest Heiloo straks op de schop. Om de toename van heftige regenbuien op te vangen wordt er een nieuw drainageriool en een vuilwaterriool aangebracht. Hierbij wordt vuil water apart naar de zuivering afgevoerd en schoon hemelwater naar sloten en vijvers. Omdat de straten hiervoor toch open moeten is er met de buurtbewoners grondig gekeken naar de inrichting van de wijk.

  Meer info
 • Raad stemt in met aanbeveling om burgemeester Romeyn te herbenoemen

  De gemeenteraad van Heiloo heeft ingestemd met de aanbeveling om Hans Romeyn opnieuw te benoemen tot burgemeester van Heiloo. Dat maakte de raad donderdagavond (26 januari 2017) bekend in zijn vergadering. Het zal voor Romeyn dan de derde termijn worden als burgemeester van Heiloo.

  Meer info
 • Groenwerkzaamheden winter 2016-2017

  Bij de groenwerkzaamheden deze winter richt de afdeling Beheer Openbare Ruimte zich op het planten van bomen en het snoeien van bomen en struiken. Ook worden verouderde plantvakken voorzien van nieuwe heesters. De winterwerkzaamheden voeren wij in fases uit van begin december 2016 tot en met begin mei 2017.

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets melden of vragen

t 072 535 66 66