HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Concept ‘Verkeersbeleid Heiloo 2017 - 2030’

  Ter inzage van 14 juni tot en met 25 juli

  Wat moeten we doen om Heiloo bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden in de toekomst? Dat staat in het concept ‘Verkeersbeleid 2017 - 2030’ dat na een uitgebreid participatietraject tot en met 25 juli ter inzage ligt. In dit conceptbeleid staat een aantal doelen met daaraan gekoppeld verschillende maatregelen. Zo wil de gemeente fietsen en lopen stimuleren en de verkeersdruk op met name de Kerkelaan en Stationsweg beperken en hiermee de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten verbeteren. Meer weten en reageren op het concept 'Verkeersbeleid Heiloo 2017-2030', lees meer.

 • Lever taxussnoeisel in voor medicijnen

  Meer info
 • Gemeente Heiloo plaatst zonnepanelen op dak gemeentewerf gebouw

  Geen mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op eigen dak? Dan zijn er andere opties. Zoals investeren in zonnepanelen op het dak van anderen. Daarvoor kunt u terecht bij energiecoöperatie Cohesie Heiloo in samenwerking met de gemeente Heiloo. Zij realiseerden eerder al een zonnedak op sportcentrum het Vennewater. Donderdag 8 juni tekenden wethouder Rob Opdam en het bestuur van Cohesie een nieuwe overeenkomst voor het dak van de gemeentewerf. Op dit dak worden 189 zonnepanelen geïnstalleerd.

  Meer info
 • € 160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

  Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

  Meer info
 • Ten strijde tegen eenzaamheid

  Een fors toenemend aantal mensen, met name ouderen, voelt zich eenzaam. Hoe groot is de groep, en hoe kan de gemeente samen met zorg- en maatschappelijke partners hen helpen? Deze vraag bracht gisteravond in Het Trefpunt zo’n 50 vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties bijeen die zich ieder op hun eigen manier inzetten om eenzaamheid te voorkomen. Een vruchtbare bijeenkomst, die een vervolg krijgt.

  Meer info
 • Kinderen kiezen nieuwe speeltoestellen Patrijsakkers

  De speeltoestellen op de speelplek Patrijsakkers zijn aan vervanging toe. 96 kinderen in de buurt hebben gekozen uit 3 varianten. We zijn blij met deze grote respons. Ontwerp A heeft de meeste stemmen gekregen. 68 kinderen vinden dit de leukste combinatie van speeltoestellen. De speeltoestellen zijn inmiddels besteld en worden nu gemaakt.

  Naar verwachting plaatsen wij de speeltoestellen in de maand juli. We wensen de kinderen alvast veel speelplezier.

  Meer info
 • Bewoners Westerweg tevreden over werkzaamheden en resultaat

  De bewoners van de Westerweg zijn over het geheel genomen zeer tevreden over de reconstructie van de Westerweg. Niet alleen het eindresultaat stemt tot tevredenheid, ook de dienstverlening van aannemer Kreeft Infra B.V. en de gemeente Heiloo kregen een goed rapportcijfer. Een en ander blijkt uit een enquête die de gemeente hield na afloop van de werkzaamheden.

  Meer info
 • Gemeente sluit 2016 af met positief resultaat

  Meer info
 • Tegemoetkoming extra kosten voor chronisch zieken

  Meer info
 • Heiloo tekent ‘Thuiszitterspact’ van regio Noord-Kennemerland

  In Heiloo mag in de toekomst geen enkele jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijs of zorg. Dat doel stelt Heiloo zich, samen met andere gemeenten van Regio Noord-Kennemerland, voor 2020 en daarna. Om dat te kunnen bereiken ondertekende wethouder Elly Beens op 10 mei het ‘Thuiszitterspact 2017’.

  Meer info
 • Toespraak burgemeester Hans Romeyn dodenherdenking 4 mei

  De kracht van het persoonlijke verhaal … …

  Meer info
 • Ondertekening koopovereenkomst twee kavels Boekelermeer Heiloo

  Op maandag 1 mei zijn er twee koopovereenkomsten getekend voor kavels Boekelermeer Heiloo. VDK Vastgoed BV ondertekende een overeenkomst met de gemeente voor een kavel van 3700 m2 voor de start van hun derde bedrijfsverzamelgebouw. Ook tekende Driesiam CV uit Limmen een overeenkomst voor een kavel van 2000 m2, dit is voor de uitbreiding van Picturae. Driesiam streeft ernaar om maatwerk te leveren en werkt nauw samen met haar huurders.

  Meer info
 • Meer maatwerk dankzij samenbrengen regels voor ondersteuning en hulp

  Begin deze maand heeft de gemeenteraad van Heiloo de integrale verordening sociaal domein vastgesteld. Alle verordeningen die tot nu toe golden op het gebied van Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zijn samengevoegd tot één document. Het idee achter het samenbrengen van de regelgeving op deze verschillende terreinen is dat de gemeente meer samenhang aanbrengt in de ondersteuning en dienstverlening aan de inwoners. Daarnaast wordt het nu eenvoudiger om maatwerk te leveren en echt te kunnen doen wat nodig is, zonder dat regels elkaar in de weg zitten.

  Meer info
 • Heiloo stoot twee panden af in Mariënstein

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om twee eigen panden in Mariënstein in Heiloo af te stoten en te slopen. Het betreft Mariënstein 179 (voormalige peuterspeelzaal) en het pand op nummer 178a, De Hofdijk (voormalige basisschool). De woning, die onderdeel is van De Hofdijk, wordt vooralsnog niet gesloopt. Vorig jaar heeft het college de nota ‘Veranderopgave accommodaties Heiloo’ vastgesteld. In deze nota is de onderbezetting en leegstand van het gemeentelijke vastgoed in beeld gebracht. Met de nota heeft het college besloten een aantal locaties te willen afstoten. Het gaat dan ook over de panden aan het Mariënstein. Naar verwachting zal de sloop in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

  Meer info
 • Zes bijzondere Heilooërs gedecoreerd met een lintje

  Op woensdag 26 april reikte burgemeester Hans Romeyn zes Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van Heiloo: de heer H. (Herman) Limmen, mevrouw N. (Nora) de Bruyn-IJssennagger, de heer G. (Guus) Klaase, mevrouw L. (Lideke) van Riel-Oudejans, de heer F. (Frans) Endel  en mevrouw A. (Antoinette) Bontje.

  Zes decorandi en burgemeester Hans Romeyn na uitreiking van de lintjes 2017

  De lintjes zijn uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid 2017 in de Witte Kerk in Heiloo. Alle gedecoreerden ontvingen de lintjes vanwege hun verdiensten en inspanningen ten bate van andere mensen en de samenleving.

  Meer info
 • Inwoners Heiloo doen trip ‘Van afval naar grondstof’

  Afval scheiden loont

  Op 20 maart leverde een groep inwoners, raadsleden en wethouder Rob Opdam eigenhandig een gele pmd-zak af bij de sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam. Al onze pmd-zakken gaan daar uiteindelijk heen om gescheiden en verwerkt te worden tot grondstof voor nieuwe producten. Een bijzondere trip waarbij duidelijk wordt dat afval scheiden loont.

  Meer info
 • Nieuwe gemeenteplattegronden

  Meer info
 • Meer aandacht nodig om vlieghinder nachtvluchten te beperken

  Acht samenwerkende gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar stellen dat de vlieghinder door nachtvluchten verder kan en moet worden beperkt. Zij komen hiervoor met een aantal aanbevelingen, na een verkenning verricht door Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met Platform Vlieghinder Regio Castricum.

  Meer info
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Heiloo

  Meer info
 • Fietsroutes Heiloo in kaart

  Hoe fietst u door Heiloo? Deze vraag hebben wij een tijd geleden aan u gesteld. Via de Fiets Tel-app kon u anoniem meefietsen door Heiloo. Veel inwoners hebben dit gedaan, en met deze data is het fietsroutenetwerk van Heiloo in kaart gebracht, zie hieronder. De geel rode routes zijn de drukste fietsroutes. Dit zijn de Westerweg, de verbinding Zanderslootlaan-Holleweg-Heerenweg-Hoogeweg en de Kennemerstraatweg. Op de blauwe routes fietsen minder fietsers. De fietskaart komt overeen met ons beeld van het hoofdfietsroutenetwerk. De gegevens nemen wij mee in het nieuwe Verkeersplan dat in 2017 wordt vastgesteld.

  Veel PCC-leerlingen hebben na een oproep van wethouder Rob Opdam ook meegedaan aan de Fietstelweek. Wij zien dit terug op de kaart. De fietsroutes naar het PCC Heiloo zijn intensief bereden, te weten Westerweg- Belieslaan en de route via het Maalwater. Uit de data is naast de fietsroutes en -snelheid ook informatie te halen over de omrijdbeweging van de fietser. Met name op de recreatieve paden in de Noorder- en Zuiderneggen en Nijenburgerweg zien wij dat er omrijdbewegingen hebben plaatsgevonden. Op deze paden kan men optimaal genieten van de groene ring om Heiloo heen. Meer weten kijk op de website van de Fietstelweek

 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  Met enige regelmaat keert het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden als onderwerp terug in de media. In december heeft Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeksresultaten bekend gemaakt over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Uit het onderzoek blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die met rubbergranulaat zijn ingestrooid verantwoord is. Op woensdag 15 februari heeft de gemeente sportbesturen in Heiloo geïnformeerd dat zij nog steeds het standpunt van onder andere VSG, RIVM, GGD GHOR en de KNVB volgt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Sport en Gemeenten.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66