HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen, dan kunt u een bijdrage maatschappelijke participatie aanvragen voor sportieve en sociaal culturele activiteiten.

  Meer info
 • Start werkzaamheden herinrichting Noordwest Heiloo

  De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en weginrichting. Zo wordt een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer. Samen met buurtbewoners is het nieuwe ontwerp voor dit deel van de wijk tot stand gekomen.

  Meer info
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers

  Bij De Vang, Vijzellaan en bij de watergangen tussen Termijen en Mariënstein leggen wij natuurvriendelijke oevers aan. Zo zorgen we voor extra waterberging tijdens piekbuien. Na het graafwerk planten wij oeverplanten en zorgen wij voor meer biodiversiteit door het inzaaien van een kruidenrijk bloemenmengsel. Goed voor de bijen en andere insecten. Wij vervangen hiermee 500 meter slechte beschoeiing. De werkzaamheden zijn eind september klaar. Meer informatie vindt u hier

 • Groot onderhoud Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar: ernstige hinder tot en met 4 september 2017

  De provincie Noord-Holland voert ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug. Deze zijn inmiddels gestart en duren tot eind 2018. De werkzaamheden veroorzaken regelmatig ernstige verkeershinder. Voor de periode tot en met 4 september 2017 is er vanwege de werkzaamheden ernstige verkeershinder. Zie voor meer informatie de website van de provincie.

  De Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar is onderdeel van de Ring Alkmaar Noordoost. Dit is een belangrijke doorgaande verkeersroute vanaf de A9 richting Heerhugowaard en verder.

 • Heiloo en BPD/EME II tekenen intentieovereenkomst onderzoek ontwikkeling GVH-locatie in Zandzoom

  Meer info
 • Heiloo is top!

  Sinds deze maand heeft ook de gemeente Heiloo een Toeristisch Overstappunt (TOP). Deze is geplaatst bij het Maalwater.

  Meer info
 • Groot onderhoud verlichting

  Op 10 juli starten wij met het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen door heel Heiloo. In de nieuwe armaturen komt duurzame led-verlichting. De werkzaamheden duren tot en met 15 september.

  Meer info
 • Opnieuw bijzondere archeologische vondst in Heiloo, puntgave bronzen hielbijl

  Meer info
 • Lever taxussnoeisel in voor medicijnen

  Meer info
 • Gemeente Heiloo plaatst zonnepanelen op dak gemeentewerf gebouw

  Geen mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op eigen dak? Dan zijn er andere opties. Zoals investeren in zonnepanelen op het dak van anderen. Daarvoor kunt u terecht bij energiecoöperatie Cohesie Heiloo in samenwerking met de gemeente Heiloo. Zij realiseerden eerder al een zonnedak op sportcentrum het Vennewater. Donderdag 8 juni tekenden wethouder Rob Opdam en het bestuur van Cohesie een nieuwe overeenkomst voor het dak van de gemeentewerf. Op dit dak worden 189 zonnepanelen geïnstalleerd.

  Meer info
 • € 160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

  Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

  Meer info
 • Ten strijde tegen eenzaamheid

  Een fors toenemend aantal mensen, met name ouderen, voelt zich eenzaam. Hoe groot is de groep, en hoe kan de gemeente samen met zorg- en maatschappelijke partners hen helpen? Deze vraag bracht gisteravond in Het Trefpunt zo’n 50 vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties bijeen die zich ieder op hun eigen manier inzetten om eenzaamheid te voorkomen. Een vruchtbare bijeenkomst, die een vervolg krijgt.

  Meer info
 • Bewoners Westerweg tevreden over werkzaamheden en resultaat

  De bewoners van de Westerweg zijn over het geheel genomen zeer tevreden over de reconstructie van de Westerweg. Niet alleen het eindresultaat stemt tot tevredenheid, ook de dienstverlening van aannemer Kreeft Infra B.V. en de gemeente Heiloo kregen een goed rapportcijfer. Een en ander blijkt uit een enquête die de gemeente hield na afloop van de werkzaamheden.

  Meer info
 • Gemeente sluit 2016 af met positief resultaat

  Meer info
 • Tegemoetkoming extra kosten voor chronisch zieken

  Meer info
 • Toespraak burgemeester Hans Romeyn dodenherdenking 4 mei

  De kracht van het persoonlijke verhaal … …

  Meer info
 • Ondertekening koopovereenkomst twee kavels Boekelermeer Heiloo

  Op maandag 1 mei zijn er twee koopovereenkomsten getekend voor kavels Boekelermeer Heiloo. VDK Vastgoed BV ondertekende een overeenkomst met de gemeente voor een kavel van 3700 m2 voor de start van hun derde bedrijfsverzamelgebouw. Ook tekende Driesiam CV uit Limmen een overeenkomst voor een kavel van 2000 m2, dit is voor de uitbreiding van Picturae. Driesiam streeft ernaar om maatwerk te leveren en werkt nauw samen met haar huurders.

  Meer info
 • Zes bijzondere Heilooërs gedecoreerd met een lintje

  Op woensdag 26 april reikte burgemeester Hans Romeyn zes Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van Heiloo: de heer H. (Herman) Limmen, mevrouw N. (Nora) de Bruyn-IJssennagger, de heer G. (Guus) Klaase, mevrouw L. (Lideke) van Riel-Oudejans, de heer F. (Frans) Endel  en mevrouw A. (Antoinette) Bontje.

  Zes decorandi en burgemeester Hans Romeyn na uitreiking van de lintjes 2017

  De lintjes zijn uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid 2017 in de Witte Kerk in Heiloo. Alle gedecoreerden ontvingen de lintjes vanwege hun verdiensten en inspanningen ten bate van andere mensen en de samenleving.

  Meer info
 • Nieuwe gemeenteplattegronden

  Meer info
 • Meer aandacht nodig om vlieghinder nachtvluchten te beperken

  Acht samenwerkende gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar stellen dat de vlieghinder door nachtvluchten verder kan en moet worden beperkt. Zij komen hiervoor met een aantal aanbevelingen, na een verkenning verricht door Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met Platform Vlieghinder Regio Castricum.

  Meer info
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Heiloo

  Meer info
 • Fietsroutes Heiloo in kaart

  Hoe fietst u door Heiloo? Deze vraag hebben wij een tijd geleden aan u gesteld. Via de Fiets Tel-app kon u anoniem meefietsen door Heiloo. Veel inwoners hebben dit gedaan, en met deze data is het fietsroutenetwerk van Heiloo in kaart gebracht, zie hieronder. De geel rode routes zijn de drukste fietsroutes. Dit zijn de Westerweg, de verbinding Zanderslootlaan-Holleweg-Heerenweg-Hoogeweg en de Kennemerstraatweg. Op de blauwe routes fietsen minder fietsers. De fietskaart komt overeen met ons beeld van het hoofdfietsroutenetwerk. De gegevens nemen wij mee in het nieuwe Verkeersplan dat in 2017 wordt vastgesteld.

  Veel PCC-leerlingen hebben na een oproep van wethouder Rob Opdam ook meegedaan aan de Fietstelweek. Wij zien dit terug op de kaart. De fietsroutes naar het PCC Heiloo zijn intensief bereden, te weten Westerweg- Belieslaan en de route via het Maalwater. Uit de data is naast de fietsroutes en -snelheid ook informatie te halen over de omrijdbeweging van de fietser. Met name op de recreatieve paden in de Noorder- en Zuiderneggen en Nijenburgerweg zien wij dat er omrijdbewegingen hebben plaatsgevonden. Op deze paden kan men optimaal genieten van de groene ring om Heiloo heen. Meer weten kijk op de website van de Fietstelweek

 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  Met enige regelmaat keert het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden als onderwerp terug in de media. In december heeft Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeksresultaten bekend gemaakt over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Uit het onderzoek blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die met rubbergranulaat zijn ingestrooid verantwoord is. Op woensdag 15 februari heeft de gemeente sportbesturen in Heiloo geïnformeerd dat zij nog steeds het standpunt van onder andere VSG, RIVM, GGD GHOR en de KNVB volgt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Sport en Gemeenten.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66