HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Geslaagde boomplantdag in Heiloo

  Meer info
 • Inloopavond ontwerp bestemmingsplan aansluiting A9

  Meer info
 • Gratis compost scheppen 25, 27 - 30 maart

  Meer info
 • Meer aandacht nodig om vlieghinder nachtvluchten te beperken

  Acht samenwerkende gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar stellen dat de vlieghinder door nachtvluchten verder kan en moet worden beperkt. Zij komen hiervoor met een aantal aanbevelingen, na een verkenning verricht door Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met Platform Vlieghinder Regio Castricum.

  Meer info
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Heiloo

  Meer info
 • Ieder kind heeft recht op een plek op school

  Donderdag 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Elk jaar staan de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo dan stil bij het recht op onderwijs voor elk kind en elke jongere. Ook de wethouders onderwijs, Jan Mesu, Antoine Tromp en Elly Beens deden dit.  Zij bezochten donderdag mytylschool ‘De Ruimte’ in Bergen, een school voor speciaal onderwijs. 

  Meer info
 • Woensdag 5 april ‘Jeugdgemeenteraad Heiloo’

  Op woensdagochtend 5 april organiseert de gemeenteraad van Heiloo een eerste ‘Jeugdgemeenteraad Heiloo’. Dit initiatief komt voort uit een motie van de gemeenteraad. Meer dan 200 leerlingen uit groep 8, van zeven verschillende aangemelde basisscholen uit Heiloo, gaan in Cultureel Centrum De Strandwal met elkaar in debat. Zij nemen zelf, onder het voorzitterschap van burgemeester Hans Romeyn en met de begeleiding van verschillende raadsleden, een besluit over de toekenning van een subsidie van € 1.000,- aan een project. In de maand maart bereiden de leerlingen zich, samen met verschillende raadsleden en de burgemeester, voor op deze bijzondere en feestelijke ochtend. Zij brengen de verschillende projecten bovendien zelf in, bereiden de projecten voor en bezoeken het gemeentehuis en de raadzaal.

  Meer info
 • Aanmelden trip ‘Van afval naar grondstof” niet meer mogelijk

  Update 6 maart

  U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor de trip ‘Van afval naar grondstof”. De inwoners die zich hebben aangemeld ontvangen deze week bericht of hij/zij meegaat of dat hij/zij op de reservelijst staat. Wij gaan met 20 inwoners op pad en volgen een pmd-zak van Heiloo naar afvalverwerkingsbedrijf SUEZ in Rotterdam. Vanwege alle enthousiaste reacties kijken wij of een extra trip tot de mogelijkheden behoort.

  Oorspronkelijk bericht:

  Trip ‘van afval naar grondstof’ naar verwerker in Rotterdam

  Gemeente biedt inwoners afvalexcursie aan

  plasticsorteerinstallatie (foto: David Plas)Wat gebeurt er met ons pmd-afval nadat de zak is opgehangen? Speciaal voor inwoners organiseert de gemeente op maandag 20 maart een excursie naar afvalverwerkingsbedrijf SUEZ in Rotterdam. Wethouder Opdam gaat mee en nodigt u van harte uit voor de trip ‘van afval naar grondstof’.

  Bij SUEZ in Rotterdam ziet u de pmd-sorteerinstallatie aan het werk: deze kan plastic, blik en drankpakken van elkaar scheiden. Sinds er zulke machines zijn, is het afval scheiden voor inwoners een stuk gemakkelijker geworden: het overgrote deel van de verpakkingen kan nu bij elkaar. Zo hoeft er maar weinig restafval over te blijven. Thuis scheiden levert de beste kwaliteit grondstof op voor hergebruik. De ervaring leert ook dat wie pmd scheidt, het andere afval óók beter scheidt. Zo vormen drie afvalstromen weer een belangrijke grondstof voor nieuwe producten. Dat levert dus extra milieuwinst op.

  Nieuwe producten

  Pmd hergebruiken scheelt in de uitstoot van CO2 omdat het niet verbrand wordt. De energiebesparing die het recyclen van 1 plastic flesje oplevert, is gelijk aan de het verbruik van een 15W lamp die 24 uur brandt. Het scheelt ook in het gebruik van schaarse grondstoffen als olie of aluminium. Van plastic kan bijvoorbeeld kleding of matrassen worden gemaakt. Van oud blik wordt nieuw blik gemaakt, maar gerecycled aluminium wordt ook gebruikt in de bouw en de transportsector. Je kunt er zelfs nieuwe fietsen van maken. Drankkartons krijgen een tweede leven als doos, papieren zak of tissues.

  Aanmelden

  Er is plaats voor 20 personen uit Heiloo. De bus vertrekt op 20 maart om 11.30 uur vanaf de afvalbrengplaats in Heiloo en is om 16.45 uur weer terug. Deelname is gratis, maar vol is vol. Geef u daarom snel op door te mailen naar info@heiloo.nl  Vermeld bij het onderwerp bedrijfsbezoek SUEZ en in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

 • Fietsroutes Heiloo in kaart

  Hoe fietst u door Heiloo? Deze vraag hebben wij een tijd geleden aan u gesteld. Via de Fiets Tel-app kon u anoniem meefietsen door Heiloo. Veel inwoners hebben dit gedaan, en met deze data is het fietsroutenetwerk van Heiloo in kaart gebracht, zie hieronder. De geel rode routes zijn de drukste fietsroutes. Dit zijn de Westerweg, de verbinding Zanderslootlaan-Holleweg-Heerenweg-Hoogeweg en de Kennemerstraatweg. Op de blauwe routes fietsen minder fietsers. De fietskaart komt overeen met ons beeld van het hoofdfietsroutenetwerk. De gegevens nemen wij mee in het nieuwe Verkeersplan dat in 2017 wordt vastgesteld.

  Veel PCC-leerlingen hebben na een oproep van wethouder Rob Opdam ook meegedaan aan de Fietstelweek. Wij zien dit terug op de kaart. De fietsroutes naar het PCC Heiloo zijn intensief bereden, te weten Westerweg- Belieslaan en de route via het Maalwater. Uit de data is naast de fietsroutes en -snelheid ook informatie te halen over de omrijdbeweging van de fietser. Met name op de recreatieve paden in de Noorder- en Zuiderneggen en Nijenburgerweg zien wij dat er omrijdbewegingen hebben plaatsgevonden. Op deze paden kan men optimaal genieten van de groene ring om Heiloo heen. Meer weten kijk op de website van de Fietstelweek

 • Burgemeester en wethouders doen mee aan NLDoet

  Op 10 en 11 maart zetten de burgemeester en wethouders zich in voor de landelijke actie NLDoet. Het Oranje Fonds organiseert de actie samen met duizenden organisaties in het land. Ook in Heiloo worden tal van klussen georganiseerd. Het college en meerdere medewerkers steken bij verschillende organisaties en instellingen de handen uit de mouwen. Zij willen daarmee waardering uitspreken voor de belangeloze inzet van vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de gemeenten en voor vele sociale initiatieven.

  Meer info
 • Marktconsultatie Theater De Beun

  Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf deze week deelnemen aan de markconsultatie voor Theater de Beun. De gemeente Heiloo start de consultatie voor een nieuwe huurder voor het theater vanaf 21 februari. Het doel is om voor het nieuwe theaterseizoen een passende exploitant voor het theater te vinden.

  Meer info
 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  Met enige regelmaat keert het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden als onderwerp terug in de media. In december heeft Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeksresultaten bekend gemaakt over sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Uit het onderzoek blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die met rubbergranulaat zijn ingestrooid verantwoord is. Op woensdag 15 februari heeft de gemeente sportbesturen in Heiloo geïnformeerd dat zij nog steeds het standpunt van onder andere VSG, RIVM, GGD GHOR en de KNVB volgt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vereniging Sport en Gemeenten.

 • Beelden Pandor en Het Geitje niet op vertrouwde plek

  De beelden 'Pandor' en 'Het Geitje' kunt u niet op hun vertrouwde plek, als kunst in de openbare ruimte in Heiloo, bewonderen. 

  Meer info
 • Splitsing bij de fractie van Heiloo-2000

  Meer info
 • Opknapbeurt en minder wateroverlast deel Noordwest Heiloo

  Vanwege regelmatig terugkerende grondwateroverlast en grootschalig onderhoud aan wegen en riolering, gaat een deel van de wijk Noordwest Heiloo straks op de schop. Om de toename van heftige regenbuien op te vangen wordt er een nieuw drainageriool en een vuilwaterriool aangebracht. Hierbij wordt vuil water apart naar de zuivering afgevoerd en schoon hemelwater naar sloten en vijvers. Omdat de straten hiervoor toch open moeten is er met de buurtbewoners grondig gekeken naar de inrichting van de wijk.

  Meer info
 • Lege brandblusser of gasfles voortaan naar de Afvalbrengplaats

  Voortaan kunt u uw lege brandblusser of gasfles bij de Afvalbrengplaats inleveren. De in het huishouden gebruikte brandblusser of gasfles zet u op de balie in het depot voor klein chemisch afval. U kunt maximaal twee tot drie blussers of gasflessen van normaal formaat, zoals voor gebruik op de camping en kleine klusjes thuis, per jaar inleveren.

  De brandblussers en gasflessen worden op verantwoorde wijze gedemonteerd, poeder verwijderd en de metalen hergebruikt. 

  De Afvalbrengplaats op het Rosendaal 2, is iedere werkdag open van 08.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

 • Raad stemt in met aanbeveling om burgemeester Romeyn te herbenoemen

  De gemeenteraad van Heiloo heeft ingestemd met de aanbeveling om Hans Romeyn opnieuw te benoemen tot burgemeester van Heiloo. Dat maakte de raad donderdagavond (26 januari 2017) bekend in zijn vergadering. Het zal voor Romeyn dan de derde termijn worden als burgemeester van Heiloo.

  Meer info
 • Groenwerkzaamheden winter 2016-2017

  Bij de groenwerkzaamheden deze winter richt de afdeling Beheer Openbare Ruimte zich op het planten van bomen en het snoeien van bomen en struiken. Ook worden verouderde plantvakken voorzien van nieuwe heesters. De winterwerkzaamheden voeren wij in fases uit van begin december 2016 tot en met begin mei 2017.

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets melden of vragen

t 072 535 66 66