HOME  |  Nieuws  |  Definitief verkeersmodel leidt tot aanpassing van verkeersplan

Definitief verkeersmodel leidt tot aanpassing van verkeersplan

Het verkeersplan van de gemeente Heiloo moet worden aangepast. Dat concluderen B&W na doorrekening van het verkeersplan met het geactualiseerde verkeersmodel. Uit die berekeningen blijkt dat op een aantal wegen in het dorp de verkeersdruk in de toekomst boven de afgesproken grenswaarden uitkomt. Het college heeft het verkeersplan daarom van de agenda gehaald. ,,Afspraak is afspraak. Die grenswaarden vinden we belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Daar staan we samen voor en dus betekent dit terug naar de tekentafel”, aldus wethouder Rob Opdam.

De verkeerswethouder noemt het wel een tegenvaller: ,,Dit is gewoon balen. Een tegenvaller. Niet alleen voor ons, maar ook voor iedereen die hierbij betrokken was. Er zijn 243 reacties ontvangen, inwoners hebben daar ‘huiswerk’ voor moeten doen. Veel Heilooërs hebben betrokkenheid bij hun omgeving getoond en zich laten horen. Ik stel hun inzet zeer op prijs. Gelukkig vonden we vanaf het begin allemaal dat we het verkeersplan met een zo up-to-date mogelijk verkeersmodel moesten doorrekenen. Dat geeft gewoon het beste en meest actuele beeld.” De indieners van de zienswijzen ontvangen op een later moment een brief van de wethouder.

Het verkeersplan werd tot nu toe doorgerekend met een concept verkeersmodel in afwachting van een definitieve versie van het geactualiseerde verkeersmodel. Desondanks werd door verkeerspecialisten gesteld dat rekenen met dit conceptmodel een goede inschatting zou geven van het toekomstbeeld. “Dat was inderdaad de gedachte van de experts. Het college heeft om opheldering gevraagd hoe de veranderingen in de uitkomst kunnen worden verklaard. We willen graag exact weten welke factoren ertoe hebben geleid dat de resultaten afwijken van de eerdere verwachtingen. Feit is wel dat uit de nieuwe doorrekening blijkt dat er veel meer verkeer op de weg is in 2030. Meer dan verwacht”, aldus Opdam.

De nieuwe uitkomsten betekenen niet dat het hele verkeersplan van tafel moet. ,,Er moet voornamelijk opnieuw naar het hoofdstuk automobiliteit gekeken worden. De rest kan overeind blijven. We zijn de uitkomsten nu grondig aan het bestuderen. Vanzelfsprekend betrekken we onze inwoners bij het vervolg”, aldus de wethouder.

Aansluiting A9

Het niet vaststellen van het verkeersplan hoeft geen vertraging op te leveren voor het vaststellen van het bestemmingsplan voor de A9. De A9 is immers als hard uitgangspunt voor het verkeersplan gehanteerd. Bovendien biedt de A9 in de toekomst oplossingen voor knelpunten in Heiloo, die zonder nieuwe aansluiting niet mogelijk zijn.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66