HOME  |  Nieuws  |  Heiloo en BPD/EME II tekenen intentieovereenkomst onderzoek ontwikkeling GVH-locatie in Zandzoom

Heiloo en BPD/EME II tekenen intentieovereenkomst onderzoek ontwikkeling GVH-locatie in Zandzoom

Op 6 juli ondertekenden wethouder Fred Dellemijn, directeur Harm Janssen van BPD Ontwikkeling B.V. regio Noord-West en Patrick Lammers van EME II de intentieovereenkomst. Met de ondertekening zetten de partijen een eerste stap richting de mogelijke gezamenlijke ontwikkeling van het 8 ha grote gebied tussen de Groeneweg, Vennewatersweg en de Hoogeweg (GVH). In de komende periode onderzoeken de partijen samen de mogelijkheden van een haalbaar plan voor woningbouw en de openbare ruimte.

Onderzoeken

Voordat het zover is, is er nog veel onderzoek nodig. Bijvoorbeeld hoe het gebied het beste ontwikkeld kan worden en in welke samenwerkingsvorm. Ook vinden onderzoeken plaats naar de financieel-economische -, technische haalbaarheid en ruimtelijke invulling.

Kaders, plan en besluitvorming

De gemeente heeft eerst de kaders vastgesteld voor het gebied in de Nota van Uitgangspunten en de Kadernota. Hierin zijn de inrichting van de openbare ruimte, de woningaantallen, de woningbouwcategorieën en de stedenbouwkundige kaders bepaald. BPD/EME II werken op basis daarvan een plan uit - met een verkavelingsplan inclusief openbare ruimte en de ontsluiting van het gebied. Uiteindelijk beoordelen de partijen samen of zij het plan daadwerkelijk gaan realiseren en leggen dit vervolgens vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Zandzoom

Zandzoom is onderdeel van het programma de Nieuwe Strandwal. Hierin werkt de gemeente Heiloo samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en Alkmaar. Doel is om een gebied te creëren waarbij de aanleg van een woonwijk samen gaat met de realisatie van natuur, recreatieve voorzieningen en goede bereikbaarheid met een aansluiting op de A9, inclusief toegangswegen en het bedrijventerrein Boekelermeer.

de ondertekenaars Fred Dellemijn, Harm Janssen (BPD Ontwikkelinge B.V.) en Patrick Lammers (EME II)

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66