HOME  |  Nieuws  |  Opnieuw bijzondere archeologische vondst in Heiloo, puntgave bronzen hielbijl

Opnieuw bijzondere archeologische vondst in Heiloo, puntgave bronzen hielbijl

bronden hielbijl op de plek van de vondstDinsdag 27 juni is het weer raak. Bij archeologische opgravingen in Heiloo is een bronzen hielbijl gevonden van ongeveer 20 centimeter. De datering moet nog definitief vastgesteld worden maar ligt rond 1200 voor Christus. De bronzen bijl is in perfecte staat. In Heiloo vinden momenteel archeologische opgravingen plaats voordat de nieuwe woningen in Zuiderloo worden gebouwd.

Meer vondsten

Vorige week stuitten de onderzoekers al op een grafheuvel. Het gebied is een strandwalgebied. Vanaf de steentijd hebben mensen deze omgeving verkend en bewoond. Er zijn bij de opgravingen al akkers, waterputten en boerderijen ontdekt. En dinsdag 27 juni ontdekte Tijmen Moesker, senior archeoloog met het team deze bronzen bijl. “Echt een unieke vondst. De bijl is gevonden in het laagste deel van de afgraving, net boven de veenlaag. In de hogere delen zijn de resten van een agrarische nederzetting gevonden. De plek waar we zoeken heeft een rijk verleden, maar de vondsten die we nu doen zijn wel heel bijzonder.”

Zuiderloo

Zuiderloo is onderdeel van het programma de Nieuwe Strandwal. Hierin werkt de gemeente Heiloo samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en Alkmaar. Doel is om een gebied te creëren waarbij de aanleg van een woonwijk samen gaat met de realisatie van natuur, recreatieve voorzieningen, en goede bereikbaarheid met een aansluiting op de A9, inclusief toegangswegen en het bedrijventerrein Boekelermeer.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66