HOME  |  Nieuws  |  Partners ‘Appeltje Eitje-Gezond voorbeeld Heiloo’ kiezen samen activiteiten

Partners ‘Appeltje Eitje-Gezond voorbeeld Heiloo’ kiezen samen activiteiten

De 40 partners van ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld Heiloo hebben afgelopen woensdag tijdens een bijeenkomst opnieuw samen een budget van €4.000,- verdeeld voor de activiteiten tot en met het eind van dit jaar. 7 partners hebben dit keer in een pitch hun idee gepresenteerd, waar alle partners na afloop vervolgens over hebben gestemd en het budget verdeeld. De plannen worden in 2017 en in 2018 uitgevoerd. In het voorjaar stemden en verdeelden de partners ook €4.000,- over drie voorgestelde plannen.  Deze plannen worden al uitgevoerd. Heiloo heeft in 2017 een ‘Appeltje Eitje’-fonds van totaal € 8.000,- beschikbaar gesteld aan haar partners (€ 4.000,- per half jaar). Alle voorgestelde plannen zijn vooraf voorgelegd aan de gemeente om te beoordelen of zij een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de programmadoelstelling van Appeltje Eitje. Ook moeten de plannen aansluiten bij thema’s als duurzaamheid, fairtrade, biologische- en natuurproducten.

Alle organisaties die in de periode 2013-2016 tot Appeltje Eitje-partner zijn benoemd, hebben deze titel in 2017 behouden. In januari 2017 besloot het college om het programma door te ontwikkelen. In de doorontwikkeling ‘Appeltje Eitje 2017’ hebben de 40 partners daarom begin dit jaar doelstellingen en te behalen resultaten met elkaar afgesproken en zijn er geen nieuwe partners toegelaten. Ook hebben de partners begin dit jaar ieder voor zich bepaald met welke activiteiten zij dit jaar aan het programma willen bijdragen.

Appeltje Eitje 2017

In het voorjaar is het idee van drie partners samen (My life-slim, Miss Bean en NL-voedingscoach) winnaar geworden. Zij organiseren komend voorjaar samen een festival: Health Fest Heiloo. Het gezamenlijke idee van de Paulusschool en orthomoleculair diëtist Ria Penders was de tweede winnaar dit voorjaar en heeft budget gekregen voor de uitvoering van het plan om leerlingen een gezonde schoolkeuken op te starten. Evean en Dorssports kregen in het voorjaar een budget om dementerende ouderen dit jaar wekelijks naar Dorssports te vervoeren. Afgelopen woensdag stemden de partners over de verdeling van het budget over 7 ingediende plannen. Health Fest gaat door met de organisatie van het festival gericht op gezondheid in de breedste zin in het woord en kreeg daarvoor opnieuw een budget toebedeeld van de andere partners. Buurttuin de By kreeg ook een bijdrage en gaat die gebruiken in de organisatie van groensafari’s voor (eenzame) ouderen. De wens is om wekelijks met een groep ouderen een wandeling te maken waarbij cultuur en natuur in Heiloo aan bod komt. Basisschool De Meander kreeg een bijdrage voor het idee om nieuw speelmateriaal voor het schoolplein aan te schaffen en kinderen meer uit te dagen om te spelen. De Paulusschool en de Benedictusschool kregen een bijdrage voor de ontwikkeling naar een gezondere school. De partners stemden ook voor een bijdrage voor het plan van Dorssports voor sportmogelijkheden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Fitclub Heiloo gaat de gewonnen bijdrage besteden voor het organiseren van ‘Prevember’ een themamaand met een preventieve insteek en meerdere gezonde en sportieve acties.

Initiatieven voor uitwerking gezondheidsbeleid

Onder de naam ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld Heiloo’ is de Gemeente Heiloo in oktober 2013 gestart met het verzamelen van initiatieven, die bijdragen aan een gezonde leefstijl. ‘Appeltje Eitje’ is de uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid. Doel van dit beleid is om het voor inwoners vanzelfsprekender te maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen door een omgeving na te streven waarin de gezonde keuze voor de hand ligt. Onder het mom ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’ stimuleert de gemeente organisaties in Heiloo  om inwoners het goede voorbeeld ten aanzien van een gezonde leefstijl. De activiteiten die organisaties in dit kader uitvoeren, worden ondergebracht in het programma ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld Heiloo’.  ‘Appeltje Eitje’ telt inmiddels 40 partners. Zij richten zich als ambassadeurs van een gezonde leefstijl in Heiloo op één of meer van de volgende thema’s: gezonde voeding, voldoende bewegen, geen tot matig alcoholgebruik, niet roken, geen drugsgebruik en tijdig ontspannen. Deelname aan ‘Appeltje Eitje’ levert partners een meerwaarde op. Het is een manier om maatschappelijke betrokkenheid te tonen, deelname levert naamsbekendheid en lokale binding op en vergroot het lokale netwerk en de kansen op samenwerking. Deelname versterkt de eigen doelstellingen en betekent onderscheiding. Hoe Appeltje Eitje eventueel een vervolg krijgt na 2017 is naar verwachting in november duidelijk.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66