HOME  |  Nieuws  |  Samenwerkingsovereenkomst sociale woningbouw terrein Noordergeestkerk

Samenwerkingsovereenkomst sociale woningbouw terrein Noordergeestkerk

De gemeente Heiloo en woningcorporatie Kennemer Wonen hebben op 21 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van vijftien sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige Noordergeestkerk in Heiloo.

Na de brand van de Noordergeestkerk in 2015 ligt de locatie braak. In de afgelopen periode hebben de gemeente en Kennemer Wonen samengewerkt om een nieuw plan voor deze locatie te ontwikkelen. Het is een totaalplan geworden waarbij naast de bouw van woningen ook is gekeken naar de herinrichting van de openbare ruimte. Het naastliggende terrein met verouderde parkeerplaatsen is daarom in de ontwikkeling meegenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel tot en met 3 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Heiloo. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen.

Meer informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66