HOME  |  Nieuws  |  Werkzaamheden Wielemakersland en Abraham du Bois-hof

Werkzaamheden Wielemakersland en Abraham du Bois-hof

Van maandag 19 juni tot en met vrijdag 21 juli voert GP Groot BV in opdracht van de gemeente Heiloo werkzaamheden uit in de Wielemakersland en Abraham du Bois-hof om grondwateroverlast te verminderen.

Drainage en bestrating

Om het grondwaterpeil te verlagen, leggen we in Het Wielemakersland en de Abraham du Bois-hof een nieuw drainage rioolsysteem aan. Hiervoor moet de bestrating van Het Wielemakersland en het asfalt van de Abraham du Bois-hof tot aan De Rookamer verwijderd. Het asfalt wordt vervangen door klinkers bij de nieuwe bestrating. De overige klinkers worden hergebruikt.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We starten bij de garageboxen aan de achterzijde van Het Wielemakersland en werken naar de Abraham du Bois-hof toe.

Bewoners zijn per brief op de hoogte gebracht van de aanstaande werkzaamheden.

Wat betekent dit voor u?

Werkzaamheden van deze omvang brengen altijd overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Schönig, van team projecten, domein Civiele werken en verkeer, telefoonnummer 0251 661 142. Of kijk op www.heiloo.nl onder Werk in uitvoering.

kaartje met locatie werkzaamheden Het Wielemakersland en Abrahamd du Bois-hof

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66