HOME  |  Noordwest

Noordwest

Herinrichting deel wijk Noordwest Heiloo

Een deel van de wijk Noordwest Heiloo (straten: het Vierkant, de Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg) heeft regelmatig te maken met grondwateroverlast. Om dit te verbeteren leggen wij een drainagesysteem aan in het gebied. Ook vervangen wij het riool door een gescheiden systeem, waarbij wij vuil water apart afvoeren naar de zuivering en schoon hemelwater naar sloten en vijvers. Omdat de straten open moeten en de wegverharding ook aan onderhoud toe is, kijken wij samen met de buurtbewoners opnieuw naar de inrichting van de wijk.

Samen aan de slag

Samen met een klankbordgroep van ongeveer 15 buurtbewoners kijken wij naar de inrichting van de straten, de parkeergelegenheid en het groen. Alle wensen en ideeën verwerken wij in een voorlopig ontwerp. Hierbij nemen wij ook de resultaten mee uit een eerder gehouden enquête onder alle buurtbewoners in de wijk. Het voorlopig ontwerp leggen wij voor aan alle bewoners. De reacties verwerken wij vervolgens in het definitieve ontwerp dat wij aan het college voorleggen.

Planning en proces

 • 5 juli – eerste bewonersavond, toelichting plannen en opzet participatie.
 • Augustus - eerste overleg klankbordgroep, inventariseren alle wensen en ideeën.
 • Augustus - opstellen concept voorlopig ontwerp (HB Adviesbureau).
 • September - tweede overleg klankbordgroep, bespreken concept voorlopig ontwerp.
 • Oktober -  tweede bewonersavond in de Vijfhoek., presentatie voorlopig ontwerp.
 • November - aanpassen voorlopig ontwerp naar aanleiding van bewonersavond.
 • Januari  – opstellen definitief ontwerp en naar college.
 • Januari, februari – versturen brief met definitief ontwerp naar alle bewoners en publiceren op website.
 • Februari  – ontwerp uitwerken tot bestek en start aanbesteding.
 • April – start persoonlijk bezoek per woning vanwege afkoppelen en vooropnames woningen (afhankelijk van fasering).
 • Voorjaar 2017 – start uitvoering.

Definitief ontwerp

Op dinsdag 31 januari gaf het college akkoord op het definitief ontwerp en de daarbij horende zienswijzen.

Hieronder vindt u meer informatie over de bewoners- en klankbordavonden, de antwoorden op veel gestelde vragen en de brief over de voortgang die eind december naar alle bewoners is verstuurd.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets melden of vragen

t 072 535 66 66