HOME  |  Ondernemers  |  Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

De gemeente Heiloo streeft naar een rechtmatige, doelmatige en transparante wijze van inkopen en aanbesteden.

Wij willen een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Dit beleid helpt de gemeente in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.

Professionele samenwerking

Het zorgt ook voor een juiste inbedding van de actuele politieke thema’s zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en het stimuleren van lokaal ondernemerschap. De gemeente Heiloo wil met dit beleid haar medewerkers en externe leveranciers een handvat bieden voor een professionele samenwerking bij inkooptrajecten.

(Europese) aanbestedingskalender

Inkoopproces Jeugd en Wmo

Bent u zorgaanbieder en geïnteresseerd in het regionale inkoopproces voor jeugdhulp of voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kunt u hierover informatie vinden op de regionale website.

Heeft u als zorgaanbieder vragen of opmerkingen over de inkoop of het contractmanagement van jeugdhulp of de Wmo, dan kunt u contact opnemen via e-mail contractmanagement@alkmaar.nl

regio Alkmaar inkoop jeugdhulp en Wmo

Inkoopbeleid en -voorwaarden

Ondernemersloket

contactpersoon

Corlien Moleman-Boersen

t 088 909 73 26

ondernemersloket@debuch.nl