Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval.
  • Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag.
  • Als u verhuist naar een andere gemeente betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont.
  • U kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso.
  • Als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen.

U kunt kwijtschelding aanvragen. U gebruikt hiervoor het formulier Kwijtschelding aanvragen. U kunt dit formulier telefonisch aanvragen via 072 535 66 66.

Tarieventabel

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
  2019
Eenpersoonshuishouden € 168,00
Meerpersoonshuishouden € 289,00