Afvalstoffenheffing

  • U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval
  • Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag
  • Als u verhuist naar een andere gemeente betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont
  • U kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
  • Als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen.
kwijtschelding aanvragen

Tarieventabel 2018

wie/wat kosten
eenpersoonshuishouden € 159,-
meerpersoonshuishouden € 277,-