Afvalstoffenheffing

  • u betaalt hiermee voor het ophalen en verwerken van het afval
  • ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag
  • als u verhuist naar een andere gemeente betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont
  • u kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
  • als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen

Tarieventabel 2018

wie/wat kosten
eenpersoonshuishouden € 159,-
meerpersoonshuishouden € 277,-