Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren, U hebt hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Meestal regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Als u een formulier aanklikt kunt u op de lichtblauwe vakjes informatie invullen. Daarna kunt u het formulier uitprinten, opslaan of versturen.

Aanvraag begraving (pdf, 134 KB) Aanvraag asbestemming - gedenkteken (pdf, 116 KB) Aanvraag vergunning grafbedekking (pdf, 60 KB)

Algemene Begraafplaats aan de Holleweg (telefoonnummer 14 0251).

Uitgifte graven

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Als u kiest voor een gemeentelijke begraafplaats, vraagt u een graf aan bij de gemeente. Uw uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Een graf huurt u voor een bepaalde termijn.

  • De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt.
  • Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de graven is een bijdrage verschuldigd.
  • Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten).
  • U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verlengen.
  • U vindt meer informatie in de Verordening (op de heffing en de invordering van de) Lijkbezorgingsrechten.

Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene 2023

Soort kosten Tarief 2023
Van een persoon van 12 jaar en ouder € 766
Van een persoon van 1 tot 12 jaar € 383
Kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen € 191
In een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar € 1.315
Toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 100%
Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of particuliere verstrooiingsplaats € 191
Voor het verstrooien van as € 191

Verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.754
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.631
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.289
Voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar * € 6.578
Voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar * € 10.965
Reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
Reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen

soorten kosten leges 2022
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** € 535
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** € 964
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** € 1.445
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** € 1.927
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * € 3.212
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * € 5.354

Verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** € 548
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** € 987
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** € 1.480
Voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** € 1.973
Voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * € 3.289
Voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * € 5.482

Verlenen van een uitsluitend recht op een urnenplaats en een particuliere gedenkplaats 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor 2 asbussen voor 5 jaar € 548
Voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 987
Voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.480
Voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 1.973

Verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of een columbarium 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor 2 asbussen voor 5 jaar ** € 548
Voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 987
Voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.480
Voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 1.973

Verlengen van uitsluitend recht op een particulier graf 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar € 877
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.754
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.631
Voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.289
Reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
Reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor 5 jaar € 548
Voor 10 jaar € 987
Voor 15 jaar € 1.480
Voor 20 jaar € 1.973

Herdenkingsplaatjes op algemene herdenkingsmonumenten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 10 jaar € 163
Voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam € 26

Opgraven en herbegraven 2023

Soort kosten Tarief 2023
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * € 1.645
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen € 109

Overige diensten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * € 163
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * € 163
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer € 438
Gebruik van de aula, inclusief aanwezige apparatuur voor de duur van maximaal 1 uur € 218
Per half uur extra € 109

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen 2023

Kosten 2023: onderhoud per jaar bedraagt € 87 ***

Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***

* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan

*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen

U vindt hier informatie over de wet- en regelgeving van lijkbezorging.

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging