Burgerhulpverlener

  • burgerhulpverleners worden ingezet om met een AED hulp te verlenen bij een hartstilstand
  • burgerhulpverleners krijgen een SMS als iemand in hun omgeving een hartstilstand heeft 
  • zij worden opgeroepen om de dichtstbijzijnde AED ter plaatse te brengen en het slachtoffer te reanimeren 
  • op meerdere plekken in de gemeente hangt deze AED-apparatuur
  • u kunt als inwoner ook burgerhulpverlener worden

Elke week worden ruim 600 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Vaak is dit in of rond het huis. Snelle en adequate hulp is van levensbelang. Reanimatie binnen 6 minuten na een hartstilstand verhoogt de kans tot overleving tot bijna 70%. Het is daarom heel belangrijk om hulp en een AED dichtbij huis te hebben. Automatische Externe Defibrillator (AED’s) zijn apparaten die een schok geven om een persoon te reanimeren.