Hulp bij mantelzorg

Inleiding

  • Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft
  • De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan mensen normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geven. En u hebt hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan
  • Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.