Hulp vanuit de Wmo

  • Hebt u hulp nodig bij het huishouden?
  • Of hebt u vervoer nodig?
  • U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De Wmo is regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Indicatie

Hebt u nu hulp via een indicatie en loopt uw indicatie af? Neemt u dan minimaal 6 weken voordat deze afloopt contact op met het Sociaal Team.

contact met het Sociaal Team