Herstelfonds Heiloo

Gemeente Heiloo wil culturele en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Door initiatieven te ondersteunen of door een bijdrage uit het herstelfonds. Het Herstelfonds Heiloo heeft totaal een bedrag van € 500.000 beschikbaar.

Bijdrage Herstelfonds

Ongeveer € 350.000 is bestemd voor partijen die een huurovereenkomst hebben met de gemeente. Het college van Heiloo heeft besloten de huren kwijt te schelden voor huurders van gemeentelijk vastgoed in de sectoren Cultuur, Sport en Welzijn voor een periode van 6 maanden (1 april - 1 oktober). Commerciële huurders kunnen de gemeente vragen om huurvermindering door vóór 15 september een crisisbegroting in te dienen.

Informatie

Collectieve ideeën voor de 1,5 meter samenleving

Ongeveer € 150.000 is bestemd voor collectieve ideeën die de samenleving van Heiloo een nieuwe impuls geven. U kunt hierover nu meedenken en tot 31 augustus een aanvraag indienen.

U kunt zelf of namens een groep of organisatie suggesties en ideeën aandragen. Deze ideeën moeten de samenleving in Heiloo een stimulans geven. Binnen de 1,5 meter regels. De ideeën moeten voelbaar en merkbaar zijn voor een grote groep inwoners van Heiloo. Ze moeten het dorp ‘goed’ doen.

De vraag kan een financiële bijdrage voor het idee zijn. Maar ook medewerking van de gemeente in de uitvoering.

Beoordeling collectieve ideeën door Taskforce

De aanvraag voor ondersteuning van collectieve ideeën komt binnen bij de ‘Taskforce’. De Taskforce bestaat uit betrokken mensen met een sterke betrokkenheid bij Heiloo, die weten wat er speelt in het dorp. Zij zijn gevraagd door het college. De Taskforce staat los van de gemeentelijke organisatie en opereert zelfstandig. De leden van het Taskforce zijn:

 •  Dolf Balkema – voorzitter
 • Henk Morsch –ondernemers
 • Ted Herkes – welzijn
 • Job Twisk – cultuur 
 • Lars de Zeeuw – sport
 • Nico Bakker – communicatie  

De Taskforce zoekt zelf ook actief naar ideeën en mogelijkheden die het dorp ‘goed’ doen. 

De Taskforce beoordeelt de ideeën op de volgende elementen.

 • Is het idee gericht op meerdere partijen of sectoren?
 • Draagt het idee bij aan stimulering van opstart of herstel van de samenleving in Heiloo? Leidt het tot onderlinge verbinding?
 • Is zelf gezocht naar oplossingen? Zijn andere hulpbronnen aangeboord? 
 • Draagt het idee bij aan het duurzaam voortbestaan van de betreffende sector of partijen?
 • Stimuleert het idee indirect ook andere sectoren of partijen dan de direct betrokkenen?
 • Past het idee binnen de grenzen van het fonds? Is verantwoording achteraf mogelijk? 

De Taskforce adviseert het college over de ideeën. Uiteindelijk geeft het college groen licht voor het initiatief. Het college legt achteraf verantwoording af aan de raad.

Tot wanneer en hoe ideeën indienen?

U kunt uw aanvraag tot 31 augustus indienen.

De Taskforce beoordeelt alle suggesties die dan binnen zijn. Ideeën die later binnenkomen neemt de Taskforce niet meer mee. De Taskforce bekijkt ook of ideeën gebundeld kunnen worden.

Contact met Taskforce

Hebt u vragen over of aan de Taskforce, mailt u dan naar info@heiloo.nl of belt u naar 072 535 66 66.