Gemeentelijke noodmaatregelen

De gemeente Heiloo heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Belastingen

  • Het versturen van aanmaningen en dwangbevelen van eerdere aanslagen wordt stopgezet tot 1 juli 2020. Het gaat om: onroerende zaakbelasting (OZB), rioolbelasting en afvalstoffenheffing;
  • Voor de betaling van de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolbelasting en afvalstoffenheffing kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt;
  • We heffen in dat geval geen wettelijke rente over de uitstel van betaling;
  • U kunt hiervoor terecht bij Cocensus.

Betalingsregelingen

De gemeente verleent op verzoek uitstel van betaling (of treft een betalingsregeling tot 1 juli 2020) bij de volgende zaken, en zal tot deze datum geen aanmaningen of dwangbevelen versturen:

  • Te betalen huur, pacht, opstal of erfpachtrecht;
  • Te betalen bouwleges.

Tegemoetkomingen

De gemeente komt in een aantal gevallen inwoners tegemoet. Een overzicht van deze tegemoetkomingen:

  • Betaalde leges voor evenementen die door de Coronamaatregelen niet doorgaan, worden terugbetaald aan de aanvragers van het evenement.