Jeugdhulp

  • Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien.
  • Ouders en verzorgers zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk.
  • Als u advies, extra hulp of ondersteuning nodig hebt, dan kunt u terecht bij ons Sociaal Team.
contact met Sociaal Team

Vroeg samenwerken door professionals

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken we gebruik van de verwijsindex. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van zorg in het gezin. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).

Veel begeleiders en ondersteuners

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met veel begeleiders en ondersteuners. Bijvoorbeeld leraren, (huis)arts, jongerenwerker, leerplichtambtenaar. Als dat nodig is kunnen deze professionals elkaar vinden via de verwijsindex. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN). Dit is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, kunnen zij met elkaar overleggen. Dit kan ook als een professional een signaal geeft over andere kinderen uit het gezin. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website vroeg samenwerken

U kunt ook een filmpje bekijken waarin wordt uitgelegd hoe de VIN werkt op verwijsindex.tv