Klachten en complimenten

  • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.
  • Door een medewerker, een lid van het college van burgemeesters en wethouders of van de gemeenteraad. 
  • U kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail doen.
  • Wilt u een compliment geven aan de gemeente? Graag! Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn.

Voorbeeld van klachten

  • Een (bel) afspraak wordt niet nagekomen door een medewerker.
  • Een medewerker heeft zich onfatsoenlijk gedragen.
  • Er staat verkeerde informatie op de website waardoor u niet bent geholpen aan de balie.
  • De gemeente is onbereikbaar.

Externe zorg

Een klacht over (niet) geleverde zorg of hulpmiddelen meldt u rechtstreeks bij de leverancier. De klachtenprocedures in de zorg zijn verschillend; meer informatie over de klachtenregelingen van alle zorgverleners

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht óf u heeft direct hulp nodig, meldt u dit bij het sociaal team

Belastingen

Een klacht over belastingen meldt u via belastingen@cocensus.nl.

Afval

  • Klachten over bijvoorbeeld een verkeerd geleverde nieuwe afvalcontainer of een verzoek voor een extra container meldt u via afvalscheiden@debuch.nl
  • Klachten over bijvoorbeeld een niet-geleegde rolcontainer, gezamenlijke containers, zwerfafval geeft u door via melding maken.
klacht indienen of compliment geven Klacht indienen jeugdhulpverlening