Klachten en complimenten

  • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.
  • Door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.
  • U kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail maken.
  • Wilt u een compliment geven aan de gemeente? Graag! Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn.
klacht indienen of compliment geven