Klachten en complimenten

  • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld
  • Door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad
  • U kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail kenbaar maken
  • Dien uw klacht in ieder geval binnen een jaar na de gebeurtenis in
  • Wij gaan met u in gesprek: we proberen het probleem eerst in overleg op te lossen
  • U ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw melding.
klacht indienen