Kwijtschelding belastingen

 • Uw inkomen ligt rond bijstandsniveau en u hebt geen vermogen.
 • Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.
 • U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.
 • Dit vraagt u aan via het digitale belastingloket.
 • U vraagt kwijtschelding aan nadat u een belastingaanslag hebt gekregen.
 • U krijgt automatisch uitstel om het bedrag te betalen zodra wij uw aanvraag hebben geregistreerd.

Formulier Kwijtschelding aanvragen

U kunt het formulier 'Kwijtschelding aanvragen' invullen. Wij sturen het aanvraagformulier dan zo spoedig mogelijk naar u toe.

Voorwaarden

Wel kwijtschelding

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • U hebt een inkomen op bijstandsniveau.
 • U hebt weinig vermogen of bezittingen.
 • U hebt onvoldoende financiële ruimte (betalingscapaciteit) om de gemeentelijke belasting te betalen.

Uw betalingscapaciteit wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u hebt om de gemeentelijke belastingen te betalen. Hebt u niet voldoende betalingscapaciteit, dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Geen kwijtschelding

Redenen om uw verzoek af te wijzen zijn onder andere:

 • Het is u aan te rekenen dat u de belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u geen gebruik hebt gemaakt van voorzieningen, zoals aanvragen van aanvulling tot het minimuminkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag etc.
 • U hebt vermogen of bezittingen van een bepaalde waarde.
 • U hebt sterk wisselende inkomsten.
 • Er kan een (gunstige) wijziging in uw financiële omstandigheden worden verwacht.
 • U hebt van de Rijksbelastingdienst een teruggave ontvangen of verwacht deze binnen een jaar en u gebruikt deze niet voor betaling van andere (gemeentelijke) belastingen (de maandelijkse heffingskortingen vallen niet onder deze teruggaaf).
 • U hebt zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische noodzaak) een auto of motorfiets gekocht in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.