Melding maken

Melding Openbare Ruimte

  • Is er iets vies of kapot in uw omgeving dan doet u een melding openbare ruimte.
  • Ligt er zwerfvuil of een stoeptegel los?
  • Wilt u iets melden over het groenonderhoud in uw straat?
  • De gemeente gaat met uw melding aan de slag.
  • Als u wilt, houden we u op de hoogte van de afwikkeling.

Wat kunt u melden?

  • Kapotte lantaarnpaal.
  • Schade aan straten, stoepen en drempels.
  • Kapot speeltoestel of bankje.
  • Stankoverlast uit het riool, sloot of vijver.
  • Openbaar groen dat hinder geeft.
melding openbare ruimte