Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  • U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt
  • Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf
  • Het taxatieverslag kunt u inzien of uitprinten via MijnOverheid
  • Het makkelijkst is als u betaalt via automatische incasso.
taxatieverslag opvragen op MijnOverheid