Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  • U wilt uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden?
  • Dan moet u een ontheffing sluitingstijd aanvragen.
  • De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijden.
  • De burgemeester kan aan de ontheffing voorschriften en/of beperkingen verbinden

Kostenoverzicht

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
  2019
in behandeling nemen aanvraag ontheffing € 11,90

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.