Verhuizen

  • u geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen
  • doorgeven moet binnen 5 dagen na uw verhuizing
  • doorgeven kan vanaf 4 weken voor uw verhuizing 
  • u kunt een verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent
  • als u bij iemand gaat inwonen, moet hij of zij toestemming geven
  • doorgeven van een verhuizing is gratis
verhuizing doorgeven verhuizing doorgeven per post (31 KB)

Langskomen

U kunt ook langskomen om uw verhuizing door te geven.

afspraak maken

Gaat u bij iemand inwonen?

Dan vult u het formulier "Schriftelijke toestemming bij inwoning" in. De persoon waarbij u gaat inwonen moet het formulier ook ondertekenen. Het formulier kunt u inscannen en als bijlage met het digitale formulier meesturen. Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft mee te sturen.

toestemming geven voor inwoning