Verkiezingen

  • Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht.
  • Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.
  • Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland: meer informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad
  • Bent u Nederlander en woont of verblijft u langere tijd in het buitenland? Dan kunt u alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamerverkiezingen.
  • Meer informatie over verkiezingen in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid

In 2019 kunt u 3 keer uw stem uitbregen: op 21 maart voor de leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen. En op 23 mei voor het Europees Parlement.

Uitslagen van de Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen

U kunt de verkiezingsuitslagen inzien in het gemeentehuis of downloaden.

De uitslagen

Europees Parlementsverkiezing

Breng op 23 mei uw stem uit voor de 29 leden uit Nederland voor het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft 705 leden.

Wat doet het Europees Parlement?

Binnenkort volgt meer informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement.