Volmacht

Als u op de verkiezingsdag zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een ander machtigen. 

 • Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont óf in een andere gemeente in de provincie Noord-Holland.
 • Voor de Waterschapverkiezing kunt u iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont óf in een andere gemeente in het werkgebied van waterschap Hollands Noorderkwartier. 

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

U wilt iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont als u. Dat kan met: 

 • Een volmachtsbewijs of
 • Een machtigingsformulier.

Volmachtsbewijs

 • Op de achterzijde van uw stempas (die u uiterlijk 3 maart in de brievenbus hebt gekregen) vindt u het volmachtbewijs.
 • Vul eerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 • De persoon die u machtigt (de gemachtigde) zet ook een handtekening op het volmachtbewijs.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet de kopie bij het stembureau laten zien, samen met het eigen legitimatiebewijs.
 • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

Machtigingsformulier

Wilt u al iemand een machtiging geven vóórdat u uw stempas heeft ontvangen, dan moet u daarvoor een formulier invullen. Dit formulier moet uiterlijk 10 maart zijn ontvangen door de gemeente waar u woont.

 • U vult het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 75 KB) in. 
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij/zij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente waar u woont.

Iemand machtigen uit een andere gemeente

U wilt iemand machtigen die in een andere gemeente woont dan u. Let op: u kunt wel iemand machtigen uit een andere gemeente, maar: 

 • u kunt voor de Provinciale Statenverkiezing alleen iemand machtigen die woont in een gemeente in de provincie Noord-Holland.
 • u kunt voor de Waterschapverkiezing alleen iemand machtigen die die woont in een gemeente in het werkgebied van waterschap Hollands Noorderkwartier.

Hiervoor moet u een formulier invullen. Het verzoek om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk 10 maart zijn ontvangen door de gemeente waar u woont.

 • U vult het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 75 KB) in. 
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij/zij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente waar u woont.

U kunt het formulier op 3 manieren opsturen.

Mondeling aanvragen

Bij de receptie van de gemeente kunt u een formulier om bij volmacht te stemmen, persoonlijk ophalen tijdens de openingstijden van de receptie:

 • Als u staat ingeschreven bij de gemeente als inwoner.
 • U komt samen met de te machtigen persoon.
 • U kunt het formulier tot 10 maart inleveren.
 • Neemt u beiden uw identiteitsbewijs mee.
 • U kunt het formulier ter plekke invullen en inleveren.