HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en beleid  |  Verkeersbeleid

Verkeersbeleid

Nieuw verkeersbeleid

Heiloo wil bereikbaar zijn en blijven. En Heiloo wil ook zijn groene karakter behouden. Met de komst van nieuwe woonwijken, de uitbreiding van de Boekelermeer en de aanleg van de aansluiting A9 gaat de verkeerssituatie veranderen. Het huidige verkeersbeleid is niet meer goed toepasbaar op deze nieuwe situatie. Gemeente Heiloo werkt daarom aan de actualisatie van het verkeersbeleid. Dit beleid is gericht op een goede wegenstructuur waar het verkeer rijdt op de wegen die daarvoor geschikt zijn en op een betere OV-verbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het verbeteren van het fietsnetwerk en hebben wij oog voor de voetganger. Kortom een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Heiloo.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66