Corona herstelfonds

De gemeente Heiloo helpt culturele en welzijnsorganisaties, sportverenigingen en ondernemers om de coronacrisis weer te boven te komen. Vanaf maart 2020 heeft de gemeente via diverse lokale maatregelen ondersteuning geboden, bekostigd vanuit rijksgelden of het Corona Herstelfonds Heiloo (verder Herstelfonds). 

Herstelfonds in afgeslankte vorm verder 

Na de recente versoepelingen zetten wij de noodzakelijke ondersteuning voort en bouwen we de ondersteuning af die niet meer nodig is. Vanaf 1 juli 2021 is het Herstelfonds gesloten voor collectieve verzoeken via het team Herstelfonds of individuele verzoeken om huurvermindering of ondersteuning in huisvestingskosten. 

Tot en met in ieder geval 30 september 2021 gelden de volgende lokale regelingen:

  • Bekijk alle ondersteuning voor ondernemers. De gemeente ondersteunt via Haltewerk. Waar nodig kunnen kosten voor advies en onderzoek betaald worden uit het Herstelfonds.
  • Maatwerkafspraken gemeentelijke belastingen: Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij denken mee met alle ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Verder biedt zij maatwerk voor wie het (terug)betalen van de belastingen door de coronacrisis tot financiële problemen leidt. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus.
  • Uit coulance i.v.m. gederfde inkomsten gedoogt de gemeente de tijdelijke verruiming van terrassen tot 25 oktober 2021, óók na eventueel loslaten van de 1,5 meter maatregel door de landelijke overheid.
  • De gemeente vraagt waar mogelijk de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties aan bij het rijk. Vóór ontvangst van de subsidie scheldt de gemeente de te ontvangen huur kwijt aan de huurders in de buitensportsector. Deze regeling passen we binnenkort toe voor het tweede kwartaal van 2021.  
  • Tegemoetkoming in de kosten voor extra communicatiemiddelen gericht op maatregelen bij evenementen. De komende periode kunnen activiteiten en evenementen onder voorwaarden doorgaan. Belangrijk is dat hierover duidelijk en eenduidig wordt gecommuniceerd, zowel vooraf in de media als ter plekke bij de activiteit of het evenement. 

Contact over nieuwe aanvragen

Hebt u vragen over bovenstaande maatregelen dan kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer 072 535 66 66 of mailadres info@heiloo.nl. Voor vragen over maatwerk gemeentelijke belastingen neemt u contact op met Cocensus.

Contact over eerder ingediende aanvragen

De gemeente is nog met enkele partijen in gesprek die zich vóór 1 juli hebben gemeld met een verzoek tot individuele ondersteuning. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van de aangeleverde stukken. Waar nodig vraagt de gemeente om aanvullende informatie en handelt deze aanvragen zo spoedig mogelijk af. Hebt u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer, 072 535 66 66 of mailadres info@heiloo.nl

Het team Herstelfonds heeft nog een aantal collectieve verzoeken in behandeling waarop nog geen advies aan het college is gegeven. Het team is hierover nog in gesprek met de aanvragers, omdat er bijvoorbeeld extra informatie nodig is. Het team handelt de verzoeken die voor 1 juli zijn binnengekomen uiterlijk eind september af. Voor rechtstreeks contact met het team Herstelfonds verwijzen we naar Natuurlijk Heiloo

contact met het team Herstelfonds
Naar het overzicht