Corona herstelfonds

Corona heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving. Het treft iedereen persoonlijk maar ook de sport-, culturele en welzijnsvoorzieningen, scholen, horeca en niet essentiële winkels. Daarom heeft het college op 16 februari 2021 besloten de lokale steunmaatregelen te verlengen tot 1 juli 2021. Voor 2021 heeft de raad opnieuw €500.000 beschikbaar gesteld voor het corona herstelfonds. Met een bijdrage uit het herstelfonds worden initiatieven ondersteund van culturele en welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen en ondernemers om de coronacrisis weer te boven te komen.

Herstelfonds 2021 bestaat uit 2 delen

 • Individuele financiële ondersteuning: € 350.000. Dit bedrag is bestemd voor individuele financiële ondersteuning in huur of andere huisvestingskosten. Het gaat dan om partijen in de sectoren: sport, cultuur of welzijn en voor ondersteuning van ondernemers. Aanvragen lopen via de gemeente.
 • Collectieve ideeën herstelfonds: € 150.000. Dit bedrag is voor ondersteuning van (collectieve) initiatieven gericht op herstel van de samenleving. Aanvragen lopen via het team herstelfonds, die het college hierover adviseert. Het college blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het besluit en legt achteraf verantwoording af aan de raad.

Individuele financiële ondersteuning

Een bedrag van € 350.000 van het herstelfonds is bestemd voor financiële ondersteuning van individuele organisaties. De aanvragen lopen via de gemeente. Hieronder vallen:

 • Huurvermindering voor maatschappelijke (cultuur en welzijn) en commerciële gemeentelijke huurders. 
 • Ondersteuning in huisvestingskosten voor maatschappelijke partijen in de sport-, cultuur- en welzijnssector zonder huurrelatie met de gemeente die door corona financiële schade geleden hebben. Daarbij kan ook de schade in 2020 met terugwerkende kracht worden beoordeeld. 
 • Ondersteuning van commerciële partijen bij advies en onderzoek. 

Aanvraag indienen 

Wilt u een beroep doen op dit onderdeel van het corona herstelfonds, meldt u zich dan aan vóór 1 juli 2021 bij de gemeente. De aanvraag dient u in via de mail: info@heiloo.nl met vermelding in de onderwerpregel: ‘individuele financiële ondersteuning herstelfonds’. In de mail staat in ieder geval: 

 • Waarom u de aanvraag doet (motivatie).
 • Een financiële onderbouwing van het tekort als gevolg van corona (jaarrekening 2020). 

In het geval van de maatschappelijke partijen zonder huurrelatie kan op verzoek ook naar de schade in 2020 worden gekeken. Daarvoor moet u dan ook een aanvullende motivatie en onderbouwing aanleveren. 

De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van de aangeleverde stukken. Bij vragen kunt u contact opnemen met 072 535 66 66, het algemene telefoonnummer van de gemeente Heiloo.

Collectieve ideeën herstelfonds

Uit het herstelfonds is een bedrag van € 150.000 bedoeld voor collectieve ideeën gericht op herstel van de samenleving. Denk aan versterking van maatschappelijke organisaties in de cultuur-, sport en/of welzijnssector en een duurzame opstart van hun activiteiten passend binnen de geldende corona-maatregelen. De aanvragen lopen via het team herstelfonds. Het team kan ook promotie-initiatieven gericht op groepen ondernemers ondersteunen uit het herstelfonds. Dit gebeurt dan onder de vlag van Natuurlijk Heiloo.

Criteria

Voor de beoordeling van een initiatief zijn 3 criteria bepalend: maatschappelijke impact, toekomstbestendigheid en eigen initiatief (toelichting). Bij iedere aanvraag moeten alle 3 de criteria door het team herstelfonds positief beoordeeld worden.

Aanvraag indienen

Wilt u een beroep doen op dit onderdeel van het corona herstelfonds, meldt u zich dan bij het team herstelfonds via de website Natuurlijk Heiloo. Vervolgens neemt een lid van het team herstelfonds contact met u op. Na afstemming wordt uw aanvraag besproken in het team. Als het team oordeelt dat de aanvraag klaar is voor besluitvorming, wordt het een formeel verzoek aan het herstelfonds. Het team herstelfonds adviseert het college over het te nemen besluit op basis van de 3 criteria. Het college besluit en rapporteert achteraf aan de raad. 

Omschrijf uw voorstel helder en beknopt (maximaal 300 woorden) aan de hand van de volgende punten: 

 • Geef een korte beschrijving van het initiatief.
 • In welke mate voldoet het initiatief aan de drie criteria? 
 • Hoe groot is de financiële bijdrage die wordt gevraagd? 
 • Waarom u deze bijdrage zelf niet (meer) kan invullen. 
 • Wat is relatie met corona?

Financiële toetsing

Afhankelijk van de gevraagde bijdrage wordt een financiële toetsing uitgevoerd. Hierbij geldt €5.000 als grens:

 • Aanvragen onder € 5.000 worden direct door het team herstelfonds beoordeeld.
 • Bij aanvragen boven € 5.000 wordt voorafgaand aan dat advies een financiële toets uitgevoerd en leggen aanvragers achteraf verantwoording af aan de gemeente voor ontvangen gelden.

Contact team herstelfonds

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het team Herstelfonds via de website Natuurlijk Heiloo. 

Naar het overzicht