Tijdelijke wet COVID-19

Tijdelijke wet van kracht

Per 1 december geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Noodverordening ingetrokken

Met het intrekken van de noodverordening vervallen alle uitvoeringsbesluiten, die genomen zijn op grond van de noodverordeningen COVID-19 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De maatregelen blijven van kracht op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.