Veerkracht maatregelen

Ook na het loslaten van bijna alle coronaregels zal de situatie voor veel ondernemers, verenigingen, instellingen en organisaties niet meteen weer 'net als vroeger' zijn. Er is ingeteerd op vermogen en vaste gewoontes van leden of bezoekers zijn veranderd. De gemeente wil ook in 2022 ondersteuning bieden, zodat we samen sterker uit de crisis komen. Na 5 gesprekken met vertegenwoordigers vanuit de cultuur, welzijn, horeca, ondernemers/winkeliers en sport is een gevarieerd pakket samengesteld dat aansluit op hun wensen en behoeften. Hiermee geven we Heiloo samen een extra boost.

Veerkrachtmaatregelen (€88.000 beschikbaar)

Er is in 2022  €88.000 beschikbaar om organisaties en ondernemers in Heiloo te ondersteunen op de onderstaande manieren.

Promotie cultureel aanbod (€ 15.000, maximaal € 1.000 per aanvraag) 

De cultuursector geeft aan dat het publiek, ondanks de versoepelingen, nog terughoudend is waardoor de kaartverkoop achterblijft. De gemeente helpt de cultuursector met een budget voor promotie van voorstellingen op bijvoorbeeld de digitale borden of advertenties in de krant. Alleen aanvragen van een cultuurpodium of -vereniging uit Heiloo komen in aanmerking voor deze bijdrage. De bijdrage moet een redelijke samenhang met het potentiële bereik laten zien.

Het bovenste deel van de 6 digitale borden in Heiloo is al beschikbaar voor mededelingen vanuit de culturele sector. Ook ondernemers kunnen gezamenlijk oproepen plaatsen. Via de pagina digitale informatieborden kunt u berichten aanmelden, zodat ze vervolgens een week lang te zien zijn.

Huurcompensatie bij beperkte bezetting zalen (€ 10.000, maximaal € 1.000 per aanvraag) 

Door een mogelijk beperkte kaartverkoop zijn lokale theater- en toneelverenigingen soms niet in staat om naast de huur voor de voorstellingsavond zelf, ook de huur te betalen voor de 1 à 2 dagen die ze nodig hebben om het decor te plaatsen, licht te stellen en te repeteren. Om het risico voor deze verenigingen te beperken en ze in staat te stellen weer op te starten, ondersteunt de gemeente verenigingen in deze huurkosten. Het moet hierbij gaan om een cultuurpodium en -vereniging uit Heiloo en we vragen een toelichting op de verwachte bezetting en huur.

Kwijtschelding terras huur 2022 (€ 3.000) 

Om de horecaondernemers die de grond onder hun terras huren van de gemeente, tegemoet te komen, wordt een halfjaar huur kwijtgescholden. De betreffende ondernemers hoeven zich hiervoor niet aan te melden, dit wordt vanuit de gemeente geregeld.

Promotie ondernemers (€ 10.000, maximaal € 5.000 per aanvraag) 

De ondernemers hebben gevraagd naar mogelijkheden voor gezamenlijke promotie van hun activiteiten. Voor aanvragen vanuit een brede samenwerking tussen ondernemers (bijvoorbeeld een winkelcentrum of branche) is een budget van €10.000 beschikbaar. 

Ondersteuning evenementen (€ 50.000, maximaal € 5.000 per aanvraag)

De gemeente kan ondersteuning bieden aan de organisatoren van evenementen door promotie, faciliteren van voorzieningen en door financiële ondersteuning. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag doen bij de gemeente, per aanvraag geldt een maximum bijdrage van €5.000. Aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria: samenwerking tussen meerdere organisaties en/of ondernemers (bijvoorbeeld verschillende culturele organisaties, muziek- of sportverenigingen) en het evenement draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de betrokken organisaties en/of ondernemers. 

Aanvraag doen

Verzoeken kunt u schriftelijk indienen via info@heiloo.nl, met financiële onderbouwing en een korte tekstuele toelichting. In alle gevallen gaat het om maatwerk. De verzoeken worden behandeld in volgorde van binnenkomst en worden beoordeeld op basis van de ontvangen informatie. De organisatie en promotie van de evenementen is aan de aanvrager zelf.

Voortzetten uitbreiden terrassen

Het college heeft, op verzoek van de horecaondernemers, besloten opnieuw gedoogtoestemming te verlenen voor tijdelijke terrasuitbreiding van 15 maart t/m 31 oktober 2022, waarbij voor deze terrassen dezelfde sluitingstijden gelden als voor de bestaande terrassen. De ondernemers kunnen een verzoek sturen naar apv@debuch.nl met een situatietekening van de tijdelijke uitbreiding van het terras met daarop het aantal m2 ingetekend.