HOME  |  Aansluiting A9

Aansluiting A9

Vaststellen bestemmingsplan aansluiting A9 Heiloo

Voor de nieuwe aansluiting is een gewijzigd bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan wordt de bestemming van een gebied geregeld. Zo moet om de aansluiting mogelijk te maken bijvoorbeeld een agrarische bestemming worden omgezet in de bestemming verkeer. De ontwerp bestemmingsplannen Heiloo en Castricum hebben van 23 maart tot 3 mei 2017 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 47 zienswijzen ingediend door inwoners en organisaties. Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben het nieuwe bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van de zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming op 9 oktober. De gemeenteraad van Castricum heeft het gewijzigde bestemmingsplan op 28 september vastgesteld.

Impressie aansluiting A9 bij Heiloo

De aansluiting op de A9 komt ter hoogte van de Lagelaan, met een aantakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg langs de A9. De provincie Noord-Holland heeft een impressie laten maken van de aansluiting op de A9.

Bekijk de impressie op YouTube

Ontwikkelingen maken aansluiting A9 nodig

Voor de geplande woningbouw in Zuiderloo en Zandzoom (Limmen en Heiloo) en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer is de aansluiting op de A9 belangrijk, omdat daardoor een betere spreiding en doorstroming van verkeer mogelijk is. In de kern van Heiloo worden aanvullende verkeersmaatregelen genomen om de verkeersdruk te reguleren.

Voor een gezonde groei van de regio is ontwikkeling van woningen en bedrijventerreinen belangrijk. Woningbouw houdt de regio aantrekkelijk voor jonge gezinnen uit de regio en metropool Amsterdam. Nieuwe aanwas zorgt ervoor dat de bevolkingssamenstelling evenwichtig blijft. Dit is belangrijk voor behoud van het voorzieningenniveau in ons dorp en voor het verenigingsleven. De ontwikkeling van bedrijventerreinen creƫert werkgelegenheid. Beide ontwikkelingen zorgen voor economische groei.

Lokale wegennet al zwaar belast

De aansluiting op de A9 is nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Heiloo te verbeteren. Het lokale wegennet in Heiloo is nu al zwaar belast. Nieuwbouwprojecten (Zuiderloo, Zandzoom, Varne Buiten en Melco) op diverse locaties in Heiloo zorgen ervoor dat de druk op het lokale wegennet verder toeneemt. Ook is er een toenemende druk van vrachtverkeer door de dorpskern. Met de aansluiting A9 worden maatregelen genomen om het verkeer beter over het lokale wegennet te leiden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66