HOME  |  Geluidwerende maatregelen Plan Oost

Geluidwerende maatregelen Plan Oost

kaartje ligging plan oost HeilooStudie innovatieve maatregelen

Er komt een vervolgonderzoek naar een innovatieve maatregel (met diffractoren) voor een geluidreductie van minimaal 6dB in Plan Oost. De raad wil op basis van de vervolgstudie een afweging maken over maatregelen. De maatregelen moeten binnen het beschikbare budget (440.000 euro) toepasbaar en effectief (8-10dB) zijn. Het bewonerscollectief pakt deze onderzoeksvraag op. De gemeenteraad heeft het bewonerscollectief randvoorwaarden meegegeven. Deze staan in een amendement van 11 juli 2016.

De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 1 mei 2017 aan de raad worden voorgelegd.

De gemeenteraad nam dit besluit op 11 juli 2016 nadat zij had kennis genomen van het rapport “Plan Oost te Heiloo, onderzoek maatregelen tegen geluidsbelasting Rijksweg A9”.

Bewonerscollectief Plan Oost

Het bewonerscollectief Plan Oost bestaat uit zes bewoners. Zij zijn een afvaardiging van de wijk Plan Oost. Er is regelmatig overleg tussen het bewonerscollectief en de gemeente over de voortgang van het onderzoek.

Wilt u contact met het Bewonerscollectief mail dan naar wegmetverkeerslawaai@gmail.com

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66