HOME  |  Herinrichting deel wijk Noordwest Heiloo

Herinrichting deel wijk Noordwest Heiloo

De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en schoon hemelwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en inrichting.

Samen aan de slag

Buurtbewoners zijn nauw betrokken bij dit project. Vanaf de eerste fase denken ze mee over de nieuwe inrichting van de straten, de parkeergelegenheid en het groen. Alle wensen en ideeën zijn via een enquête en een aantal bijeenkomsten geïnventariseerd en besproken. Ook met basisschool Jan van Rijckenborgh en het Orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek zijn gesprekken geweest. Met een kleine groep van 15 buurtbewoners is uiteindelijk gewerkt aan een definitief ontwerp dat aan alle bewoners is gepresenteerd.

Eenrichtingsverkeer en verbetering parkeergelegenheid

Het nieuwe ontwerp houdt rekening met extra parkeerplaatsen in de wijk. Deze komen in de Driestal, Laan van Muys en op het Vierkant ter hoogte van De Vijfhoek. Verder komt er extra ruimte om je fiets te stallen bij de basisschool en een aantal parkeerplaatsen om de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid bij het halen en brengen te verbeteren. De grootste wijziging is wel het instellen van eenrichtingsverkeer in de Bayershoffweg. Door gebrek aan parkeerruimte parkeert men nu half op de stoep, waardoor voetgangers de stoep slecht kunnen gebruiken. Het eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat men aan twee zijden kan parkeren en de stoep voor de voetgangers is.

Reguleren grondwaterstand en afkoppelen

Door de hoge grondwaterstand is er veel last van natte kruipruimtes, tuinen en bermen. Wij vervangen daarom het oude gemengde rioolstelsel door een nieuw gecombineerd riool- en drainagesysteem dat de grondwaterstand reguleert en daarmee overlast voorkomt.

Bij het nieuwe systeem voeren wij het huishoudelijk afvalwater en het regenwater van de daken en de rijweg voortaan zo veel mogelijk apart af (afkoppelen). Het afvalwater gaat naar de zuivering. Het schone regenwater en het overtollig grondwater voeren wij via een drainage-riool af naar sloten en vijvers. Hiervoor gaan wij bij veel bewoners de regenwaterafvoer afkoppelen, zodat het regenwater het nieuwe riooldrainagesysteem in kan lopen.

Planning werkzaamheden

Vanaf 4 september start aannemer Kreeft Infra met de werkzaamheden die duren tot juli 2018. De werkzaamheden worden in fases per straat opgepakt. Onderaan deze pagina kunt u de faseringstekening inzien. Lees verder over de start en planning van de werkzaamheden

Meer informatie

Voor meer informatie over project Noordwest, neemt u contact op met de projectleider: Marco van Beek, telefoonnummer 06 194 296 42 of per e-mail marcovanbeek@debuch.nl

Hieronder meer informatie over de bewoners- en klankbordavonden, vragen en antwoorden en diverse brieven over de voortgang:

Archief

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66