HOME  |  Herinrichting Hoogeweg, Groeneweg en Krommelaan

Herinrichting Hoogeweg, Groeneweg en Krommelaan

De Hoogeweg (ten noorden van Vennewatersweg), de Groeneweg en de Krommelaan krijgen een nieuwe weginrichting. De Groeneweg en een deel van de Hoogeweg worden een fietsstraat. Het andere deel van de Hoogeweg en de Krommelaan krijgen een woonstraatinrichting. Gelijk met de werkzaamheden vervangen wij de riolering.

Route fietsstraat: Hoogeweg en Groeneweg

De Hoogeweg is een belangrijke schakel in de fietsroute voor scholieren van en naar Castricum. Voor een goede en veilige schoolroute richten wij de Hoogeweg en Groeneweg daarom in als fietsstraat. De fietsstraat begint bij de aansluiting van de Hoogeweg met de Zevenhuizerlaan en buigt af bij de Groeneweg. Via de Groeneweg loopt de fietsstraat door tot over de spoorwegonderdoorgang. Het vervolg van de fietsstraat na de tunnel wordt bepaald als de inrichting van ontwikkellocatie Zandzoom bekend is. Tot die tijd maken de fietsers van en naar Castricum nog gebruik van de Hoogeweg.

Wat gaan wij doen

  • aanbrengen rood asfalt met aan beide kanten uitwijkstroken van zwart asfalt met ‘streetprint’ (ziet eruit als klinkerverharding) bij de fietsstraat.
  • aanbrengen klinkerverharding bij de woonstraatinrichting,
  • aanbrengen plateau bij aansluiting Hoogeweg – Zevenhuizerlaan,
  • aanbrengen verkeersdrempels (fietsstraat),
  • aanleggen voetpad en extra parkeerplaatsen voor nieuwe bewoners,
  • vervangen knotwilgen door een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen en die in het beeld van de nieuwe woon- en fietsstraat passen,
  • vervangen riolering en oude armaturen voor duurzame LED-armaturen.

De mogelijkheden voor een betere waterhuishouding in het gebied onderzoeken wij nog. Gedacht wordt aan het afkoppelen van regenwater en het verbeteren van aanwezige greppelstructuren.

Knotwilgen

Vanwege een korte restlevensduur van enkele knotwilgen, de locatie waar ze staan, het jaarlijks terugkerend snoeionderhoud en het ontstaan van onherstelbare wortelschade bij de aanleg van het voetpad, is besloten de knotwilgen te verwijderen. De historische hagen blijven behouden.

Planning

  • Februari – mei 2018: voorbereiden en uitwerken werkzaamheden.
  • Mei 2018: bewonersavond over mogelijke maatregelen verbetering waterhuishouding.
  • September 2018: start werkzaamheden. Gekeken wordt of het mogelijk is de werkzaamheden tijdens de grote schoolvakantie uit te voeren.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66