HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Laatste boom geplant in Het Oosterzand

  Meer info
 • Hogere hypotheek voor woningkopers die gaan verduurzamen

  In 2018 kunnen woningkopers extra lenen voor het energiezuinig maken van hun woning.

  Meer info
 • ‘Weesfietsen’ bij station Heiloo verwijderd

  Meer info
 • Gemeentelijke belastingen 2018

  Op 27 februari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2018. Als u vragen heeft over de aanslag kunt u terecht tijdens de inloop in het gemeentehuis.

  Meer info
 • Herinrichting Hoogeweg en Groeneweg als veilige fietsroute

  De Hoogeweg (ten noorden van Vennewatersweg), de Groeneweg en de Krommelaan krijgen een nieuwe weginrichting. De Groeneweg en een deel van de Hoogeweg worden een fietsstraat. Het andere deel van de Hoogeweg en de Krommelaan krijgen een woonstraatinrichting. Lees meer

 • Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030: inspraakreacties verwerkt, commissie Openbare Ruimte - 14 februari

  Wat moeten wij doen om Heiloo voor iedereen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden in de toekomst? Dat staat in het ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018 - 2030’ dat op 14 februari in de commissie Openbare Ruimte besproken wordt. In het beleid staat een aantal doelen met daaraan gekoppeld verschillende maatregelen. Zo wil de gemeente fietsen en lopen stimuleren, het openbaar vervoer aantrekkelijk houden en de verkeersdruk op met name de Kerkelaan en Stationsweg beperken en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten verbeteren. Naar aanleiding van de inspraakreacties en de bijeenkomsten met de maatschappelijke denktank, is het nieuwe verkeersbeleid op een aantal punten aangepast. Lees meer

 • Stel uw vraag aan gemeente Heiloo via WhatsApp 0682173546

  Meer info
 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen bekend

  Meer info
 • Buurtbemiddeling bij burenconflicten

  Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Vanaf 1 april kunt u gebruikmaken van buurtbemiddeling.

  Meer info
 • Zelfvoorzienende wijk Het Oosterzand gereed

  De 19 energieneutrale woningen in Het Oosterzand in Heiloo zijn gereed. De woningen zijn stoer en landelijk en passen perfect in het landschap. Met het planten van de laatste boom door wethouder Fred Dellemijn, 15 februari 15.00 uur, is dit bijzondere, duurzame groene project afgerond.

  Meer info
 • Helpt u mee de straten van Heiloo nog veiliger te maken? Vul dan de enquête in!

  Meer info
 • Vervang stalen gasleidingen op tijd

  Meer info
 • Inventarisatie breedplaatvloeren

  Meer info
 • Werkzaamheden Kuilenaar: vervangen beschoeiing

  Vanaf 29 januari tot en met 16 maart vindt er groot onderhoud plaats aan de oeverbescherming achter de woningen van De Kuilenaar huisnummers 33 t/m 49.

  Meer info
 • Winterwerkzaamheden groen 2017-2018

  Bij de groenwerkzaamheden deze winter richt de afdeling Beheer Openbare Ruimte zich op het planten van bomen en het snoeien van bomen en struiken. Ook worden verouderde plantvakken voorzien van nieuwe heesters.

  Meer info
 • Ga inbraak tegen: zorg voor verlichte tuinen en stegen

  Meer info
 • Werkzaamheden herinrichting Noordwest Heiloo

  De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en weginrichting. Zo wordt een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer. Samen met buurtbewoners is het nieuwe ontwerp voor dit deel van de wijk tot stand gekomen.

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66