HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Sportinstuif met sport én jeugddisco op 1 mei

  Meer info
 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kom dan op tijd in actie. Voor de lintjesregen rond Koningsdag 2019 moet u uw aanvraag indienen vóór 1 juli 2018.

  Meer info
 • Coalitie wil verder

  HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de coalitie van de afgelopen vier jaar. In een gezamenlijk bericht geven de drie partijen aan ook ruimte te willen bieden voor inbreng van anderen bij de grote thema’s.

  Meer info
 • Koninklijke onderscheiding voor Gree Ris

  Raadslid Gree Ris heeft woendagavond 28 maart uit handen burgemeester Romeyn een Koninklijke onderscheiding gehad. Zij ontving het lintje voor bijna twintig jaar raadlidmaatschap. Ze was in vijf periodes onder verschillend gesternte actief: voor de PvdA, Heiloo 2000 en Lijst Gree Ris. Burgemeester Romeyn roemde haar toewijding en scherpte in debat. “Je was altijd alert en had een groot hart voor de mensen in het dorp en dan vooral voor diegenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben”, aldus de eerste burger.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Heiloo is: 64,32%. In 2014 was dit 62,32%. Een verschil van 2%. Het aantal uitgebrachte stemmen in 2018 is 11.855. In 2014 was dit 11.156. Er zijn 699 meer stemmen uitgebracht.

  Meer info
 • 1000 euro winnen? WeCycle pakt aan en deelt uit

  Goede doelen en verenigingen maken kans op 1000 euro sponsorgeld van WeCycle. De gemeente draagt één club voor uit de inzendingen voor deze prijs. Die wordt uitgekeerd als de gemeente hoog scoort bij de inleveractie van elektrische apparaten en spaarlampen.

  Meer info
 • Pakhuis Dekker verrijkt met fraaie entree

  Het standaard hekwerk dat al jarenlang vóór Pakhuis Dekker staat wordt binnenkort vervangen.

  Meer info
 • Bouw spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg in Heiloo gegund

  ProRail en de Gemeente Heiloo hebben de aanbesteding met 4 partijen uit de tunnelalliantie afgerond. Het project is gegund aan de aannemerscombinatie Mobilis-Hegeman. De inschrijving ligt circa 1 miljoen onder de geraamde kosten.

  Meer info
 • Compensatie voor sluiting oostelijke nachtelijke aanvliegroute

  De colleges van Castricum, Heiloo, Bergen en Uitgeest verlangen in een gezamenlijke brief aan de minister van Infrastructuur en Water dat zij gecompenseerd worden voor de extra nachtelijke vlieghinder.

  Meer info
 • Herinrichting Hoogeweg en Groeneweg als veilige fietsroute

  De Hoogeweg (ten noorden van Vennewatersweg), de Groeneweg en de Krommelaan krijgen een nieuwe weginrichting. De Groeneweg en een deel van de Hoogeweg worden een fietsstraat. Het andere deel van de Hoogeweg en de Krommelaan krijgen een woonstraatinrichting. Lees meer

 • Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030: inspraakreacties verwerkt, commissie Openbare Ruimte - 14 februari

  Wat moeten wij doen om Heiloo voor iedereen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden in de toekomst? Dat staat in het ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018 - 2030’ dat op 14 februari in de commissie Openbare Ruimte besproken wordt. In het beleid staat een aantal doelen met daaraan gekoppeld verschillende maatregelen. Zo wil de gemeente fietsen en lopen stimuleren, het openbaar vervoer aantrekkelijk houden en de verkeersdruk op met name de Kerkelaan en Stationsweg beperken en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten verbeteren. Naar aanleiding van de inspraakreacties en de bijeenkomsten met de maatschappelijke denktank, is het nieuwe verkeersbeleid op een aantal punten aangepast. Lees meer

 • Inventarisatie breedplaatvloeren

  Meer info
 • Winterwerkzaamheden groen 2017-2018

  Bij de groenwerkzaamheden deze winter richt de afdeling Beheer Openbare Ruimte zich op het planten van bomen en het snoeien van bomen en struiken. Ook worden verouderde plantvakken voorzien van nieuwe heesters.

  Meer info
 • Werkzaamheden herinrichting Noordwest Heiloo

  De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en weginrichting. Zo wordt een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer. Samen met buurtbewoners is het nieuwe ontwerp voor dit deel van de wijk tot stand gekomen.

  Meer info

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66