HOME  |  Noordergeestkerk

Noordergeestkerk

Kennemer Wonen en gemeente Heiloo werken samen aan een woningbouwplan. Het betreft de bouw van 15 sociale huurwoningen (kleine eengezinswoningen):

  • op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk (10 woningen) en
  • op de nabijgelegen parkeerplaats (5 woningen).

Door het terrein van de Noordergeestkerk en het parkeerterrein tegelijk te ontwikkelen, is het mogelijk de ruimte optimaal in te delen. Hierdoor kunnen wij de brede open groene gazons met bomen behouden, zodat de nieuwe woningen mooi in het geheel passen.

Op Kennemer Wonen vindt u meer informatie over het project en de ontwikkelingen.

Stappen en planning bouw

Besluitvorming bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn zeven zienswijzen ingediend, waarvan drie door individuele bewoners. Vier zienswijzen zijn gezamenlijk ingediend en ondertekend door meerdere bewoners. Naar aanleiding van de zienswijzen is het ontwerpbestemmingsplan aangepast. De besluitvorming ziet er verder als volgt uit: 

  • 14 februari 2018 behandeling ontwerpbestemmingsplan in commissie Openbare Ruimte             
  • 5 maart 2018 vaststelling bestemmingsplan door de raad
  • na vaststelling bestemmingsplan, ligt deze 6 weken ter inzage voor mogelijkheid indienen beroep

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66