HOME  |  Spoorwegonderdoorgang

Spoorwegonderdoorgang

Een spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg is nodig om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor verkeer en hulpdiensten in de toekomst te kunnen waarborgen. We verwachten een toename van het spoor- en wegverkeer. Zo blijven de spoorbomen na invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - uiterlijk 2028 - in de toekomst langer dicht: gemiddeld zo’n 30 minuten per uur. Ook het autoverkeer groeit, onder andere door een toename van woningen, mobiliteit en werkgelegenheid. Dit leidt bij de oost-westverbindingen tot:

 • doorstromingsproblemen rondom de spoorwegovergangen
 • verkeersonveiligheid en
 • problemen rondom de aanrijtijden van de hulpdiensten

De spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg ontlast de overige oost-westverbindingen in het dorp (Kerkelaan, Schuine Hondsboschelaan, Zeeweg en Zevenhuizerlaan) en vormt een betrouwbaar alternatief. Het verkeer kiest voor de meest aantrekkelijke route, waardoor het verkeer niet verder toeneemt op de oost-westverbindingen.

Uitvoering

Samen met ProRail en de aannemer Mobilis-Hegeman wordt de  spoortunnel gebouwd. Hiervoor is 13 maanden nodig.

In juni starten we al met het verleggen van kabels en leidingen: van 27 augustus tot begin oktober is hierdoor de Groeneweg afgesloten tussen het spoor en de Hoogeweg. meer informatie over de afsluiting Groeneweg

Volledige afsluiting tijdens de bouw

Van februari 2019 tot en met maart 2020 is de Vennewatersweg tussen de kruisingen Hoogeweg en Westerweg 13 maanden afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig om de spoorwegonderdoorgang veilig en efficiënt te kunnen bouwen. Er gelden dan omleidingen. Omleidingsroutes worden duidelijk aangeduid en vooraf tijdig met betrokkenen gedeeld.

Planning

 • maart 2018                             gunning aannemer Mobilis-Hegeman
 • juni 2018 – eind 2018             voorbereidende werkzaamheden en verleggen kabels en leidingen
 • februari 2019 – maart 2020    bouw spoortunnel en afsluiting Vennewatersweg tussen Hoogeweg en Westerweg
 • april 2020                               tunnel in gebruik
 • Nieuwe situatie

  De spooronderdoorgang krijgt twee rijstroken, een vrij liggend fietspad en een trottoir. De tunnel is ook geschikt voor landbouwverkeer. Parallel aan het spoor komt een fietsverbinding over de Vennewatersweg in het verlengde van de Groeneweg, die ook gebruikt kan worden door hulpdiensten. De toekomstige verkeerssituatie rondom de kruising Vennewatersweg-Hoogeweg werken wij uit in de ontsluitingsstudie Zuiderloo/Zandzoom. Bij de planontwikkelingen van deze woonwijken is rekening gehouden met de spooronderdoorgang. Aan de westzijde van het spoor komt de tunnelbak tijdig omhoog waardoor het zicht op de kruising Vennewatersweg-Westerweg voldoende blijft. Alle bewegingen op deze kruising blijven mogelijk. De foto is een impressie.

 • Kosten

  De totale kosten voor de spooronderdoorgang zijn 13,5 miljoen euro. Hiervan wordt 7,5 miljoen euro met een rijks en provinciale subsidie bekostigd. De kapitaalslasten van de resterende 6 miljoen euro wordt door de gemeente gedekt uit een investeringskrediet en deels gefinancierd uit de grondexploitaties.

 • Links en documenten

 • Meer informatie

  Heeft u nog vragen? Kijkt u dan of het antwoord op uw vraag hieronder staat. Zo niet dan kunt u een mail sturen aan spoorwegonderdoorgang@heiloo.nl

 • Vraag en antwoord

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66