Bijzondere bijstand

  • U hebt kosten die u moet maken.
  • U kunt de kosten niet (geheel) zelf betalen.
  • De kosten worden niet vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar).
  • U hebt geen of weinig spaargeld of ander vermogen (bijvoorbeeld een huis of auto).

Neem voor de aanvraag contact op met het Sociaal Team.

Voorbeelden van noodzakelijke kosten

  • Eigen bijdrage voor thuiszorg.
  • Maatschappelijke participatie.
  • Kosten voor schoolgaande kinderen.
  • Kosten die u moet maken door noodzakelijke verhuizing (bijvoorbeeld verhuiskosten of meubels).
  • Reiskosten voor een bezoek aan uw kind in het ziekenhuis.