Melding maken

U maakt een melding open ruimte (MOR) van:

  • Kapotte lantaarnpaal.
  • Schade aan straten of stoepen.
  • Kapot speeltoestel of bankje.
  • Stankoverlast uit het riool, sloot of vijver.
  • Openbaar groen dat hinder geeft.
melding openbare ruimte

U schakelt een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in bij:

  • Overlast van hondenpoep.
  • Fout parkeren.
  • Lang parkeren van campers of caravans.
  • Afval dat gedumpt is.

De Boa’s bekijken de situatie en spreken mensen aan op overtreden van de regels.

Als u wilt, houden wij u op de hoogte van de afwikkeling van de melding. U kunt dit vermelden in de email.