Privacy gemeente

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

In de privacyverklaring en het privacyreglement leest u hoe wij omgaan met deze gegevens.

Register van verwerkingen persoonsgegevens

De gemeente heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt opgenomen in het Register van verwerkingen persoonsgegevens. In dit register staat onder andere voor welke taak, product of dienst er welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. Het register is een dynamisch document en wordt continu ge├╝pdatet. Wanneer een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. Bovenaan het register staat de laatste versiedatum.