Uittreksel Basisregistratie (BRP)

  • Dit uittreksel bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats.
  • U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Het uittreksel is ook in andere talen te krijgen.
Uittreksel BRP aanvragen afspraak maken uittreksel BRP