Mantelzorg

  • Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.
  • De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan u normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geeft. En u hebt hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan.
  • Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij u zelf kiest voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen die regelmatig meehelpen met de verzorging, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld allerlei klusjes zoals boodschappen, koken of op broertjes en zusjes passen. Jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.