Vuurwerk

  • Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
  • Vuurwerk mag alleen verkocht worden door bedrijven, die aan speciale veiligheidsvoorwaarden voldoen.
  • Elk jaar zijn er veel vuurwerkongevallen met vaak zware verwondingen tot gevolg en zelfs dodelijke slachtoffers.
  • Er zijn regels voor het (ver)kopen en afsteken van vuurwerk.

Vuurwerk tijdens evenementen

Voor afsteken van vuurwerk tijdens evenementen is toestemming van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland nodig. Deze toestemming kan alleen worden aangevraagd door een persoon die in het bezit is van een toepassingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.2 van het Vuurwerkbesluit.

Politiecontrole

De politie houdt zich bezig met de opsporing van partijen illegaal vuurwerk. Daarnaast treedt de politie op als er vuurwerk wordt afgestoken vóór 31 december of als er overlast wordt veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Melden overlast door vuurwerk

Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politie. Ook als u denkt dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 0900-8844.