Verkiezingen

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook stemrecht). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht. Bent u Nederlander en woont u langere tijd in het buitenland? Dan kunt u alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

De website van de Rijksoverheid geeft informatie over de verschillende soorten verkiezingen en meer algemene informatie over verkiezingen

Verkiezingsuitslagen terugvinden

In de Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad, kunt u uitslagen terugvinden. De database gaat vele jaren terug voor alle soorten verkiezingen. Een deel van de verkiezingen vanaf 2012 bevat nu ook uitslagen op stembureauniveau.

Uitslagen vorige verkiezingen