Ondernemers en zelfstandigen

 • Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over deze uitzonderlijke economische maatregelen.
 • Op de website van het ministerie van Economische Zaken staan antwoorden op veel praktische vragen.
 • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Ondernemers melden zich voor verruimde kredietmogelijheden bij hun kredietverstrekker. 
 • Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
 • Voor ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving kijkt u op het KVK Coronaloket
 • De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
 • Hebt u vragen over of problemen met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de website van Cocensus

Uitstel van betaling voor ondernemers

Het college van Heiloo heeft besloten om bij ondernemers:

 • Pas in de 2e helft van het jaar over te gaan tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen van de gemeentelijke belastingen;
 • Pas in de 2e helft van het jaar de aanslagen voor toeristenbelasting te versturen.

Kijk daarvoor op de website van Cocensus

Forum Ontwikkelingsbedrijf NHN

Vanaf 17 maart is op dewebsite van Ontwikkelingsbedrijf NHN een forum actief. Ondernemers, maar ook overheid en cruciale sectoren, kunnen daar terecht met vragen, oplossingen, samenwerkingsvoorstellen of hulp gevraagd en aangeboden.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen

Het kabinet heeft op 17 maart, vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd. Eén van die maatregelen is de tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen. Halte Werk voert die uit voor onder andere de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. Het kabinet doet een oproep aan de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. 

Bent u:

 • een startende ondernemer die vanuit de bijstand een bedrijf start,
 • een gevestigde zelfstandige in (tijdelijke) financiële problemen of
 • een oudere zelfstandige (geboren voor 1 januari 1960) met een niet levensvatbaar bedrijf

en wilt u meer weten over de regeling voor tijdelijke inkomensondersteuning en of u als ondernemer in aanmerking komt voor deze financiële ondersteuning? Kijk dan op de website van Halte Werk.

Het ministerie van SZW bekijkt op dit moment nog hoe dit zo snel en zo goed mogelijk ingevoerd kan worden. Op het moment dat er meer duidelijkheid te geven is, zal dit via deze website aan u gecommuniceerd worden. 

Vragen en meldingen over schulden

Hebt u schulden of ziet u aankomen dat er schulden gaan ontstaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal.nl schuldsanering. Voor de BUCH gemeenten voeren zij de schuldhulpverlening uit. Samen met u zoeken ze naar een oplossing voor uw financiële problemen. Ook geven zij informatie en advies om (grotere) schulden te voorkomen.

U kunt een e-mail sturen naar schuldhulp@sociaal.nl t.a.v. M. Zomerdijk. U kunt ook bellen naar 088 - 762 42 00 en vragen naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. Ysebaert.