HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

  bestemmingsplannen Heiloo

  Als u vragen heeft over een bestemming, kunt u online uw vraag stellen

 • Hoe werkt het?

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?
 • Wat moet ik doen?

  Bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien op de website ruimtelijke plannen

  Om een van de bestemmingsplannen van Heiloo in te zien in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.

 • Wat kost het?

  Het inzien van bestemmingsplannen is kosteloos.

 • Meer informatie

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66